Úvod Nie som OK O projekte

O projekte

O projekte

Duševné zdravie detí a mládeže sa otriasa v základoch. Čoraz viac sa stretávame s úzkosťami, depresiami či seba poškodzovaním. A to nie je všetko.

Štatistiky v súvislosti s duševným zdravým mladých ľudí sú alarmujúce. Od roku 2021 bol v tejto oblasti zaznamenaný takmer tristopercentný nárast.

V snahe pomôcť mladým ľuďom, ale aj učiteľom a rodičom, spustil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s občianskym združením IPčko projekt „JE OK, AK NIE SI OK.“

„Spojenie s IPčkom bolo logickým krokom v ceste za spoločným cieľom. Majú výsledky. Nepýtajú sa, ale konajú.“

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Preto sme spojili sily a pripravili sme pomáhajúci materiál pre žiakov, ale aj vzdelávanie pre pedagógov či psychológov, rôzne supervízie pre školy. Cieľom je, aby vedeli správne zareagovať a riešiť akútne problémy, vedeli pracovať so žiakmi. Rovnako všetky potrebné informácie sme sústredili na našom webe a zabezpečili sme im aj online bezplatnú poradňu.

Aby problémy neprepukli v závažné duševné ťažkosti, máte k dispozícii náš pomáhajúci materiál. Chceme, aby ste vedeli, že nie ste v tom sami a máte sa kam obrátiť. Cieľom tohto projektu je tiež predísť ďalšiemu nárastu duševných ťažkostí obyvateľov kraja, osobitne mladých ľudí.

„V roku 2022 sme v rámci liniek pomoci a krízových služieb uskutočnili 178 234 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Z nich až 71% bolo s mladými ľuďmi do 30 rokov.“

Marek Madro – zakladateľ, riaditeľ a duša projektu Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk

IPčko je občianske združenie. Od roku 2012 poskytuje anonymnú, bezplatnú a nonstop dostupnú psychologickú pomoc a podporu pre mladých ľudí, ktorí prežívajú vo svojich životoch náročné momenty a to prostredníctvom linky pomoci IPčko.sk cez chat a e-mail, ako aj v ďalších pomáhajúcich projektoch a krízových službách. Za IPčkom stojí skupina psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov, ktorí sú presvedčení, že pomoc a podporu musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám.

Menu

Partneri