Oázy v Podunajských Biskupiciach sú prístupné verejnosti a môžu plne slúžiť svojmu účelu

642

V Podunajských Biskupiciach pribudol ďalší diel do skladačky obnovy a skvalitňovania verejných priestorov v mestskej časti.

„V rámci protipandemických možností, iba technickým prebratím troch zrevitalizovaných oddychových oáz na sídlisku Medzi jarky a po odstránení stavebného oplotenia, si už obyvatelia vo vnútroblokoch na Lotyšskej, Bieloruskej a Estónskej môžu vychutnať nové a kultúrnejšie prostredie.“ píše mestská časť na sociálnej sieti.

Toto vzniklo nahradením starých betónových plôch vodopriepustnou dlažbou a architektonickou úpravou „kruhov“, vrátane inštalácie nových prvkov drobnej architektúry a mestského mobiliáru. Medzi detaily, ktoré zostáva v najbližších dňoch zrealizovať, patrí už len montáž kamerového systému a niektorých nových svietidiel. Slávnostné odovzdanie do užívania prebehne hneď, ako to situácia dovolí.

„Veríme že spolu s kultúrnejším prostredím pôjde spolu ruka v ruke aj kultúrnejšie správanie a rešpektovanie pravidiel. Aby nám oddychové oázy dlho slúžili čisté a bez známok vandalizmu.“ dodáva samospráva.

Zdroj: Oficiálne stránka Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice