Odborníci diskutovali o prítomnosti nového koronavírusu v odpadových vodách

1167

Prítomnosť nového koronavírusu v odpadových vodách bola témou multidisciplinárneho odborného stretnutia, ktoré zorganizovala Bratislavská vodárenská spoločnosť v spolupráci s hlavným mestom. Odborníci sa na prvom stretnutí zaoberali napríklad otázkou, či by bol vírus schopný reprodukcie v podmienkach, ktoré sa vyskytujú vo vodnom hospodárstve, prípadne ako najlepšie ochrániť zamestnancov čistiarní odpadových vôd.

Všetky dostupné informácie potvrdzujú, že kým pitná voda vo verejných vodovodoch je bezpečná, v odpadových vodách sa môžu vyskytovať malé sekvencie vírusu SARS-CoV-2. Dnes na sto percent nevieme, či sú tieto častice vírusu pre ľudí nebezpečné,“ skonštatoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.

Odborníci nadviazali na publikované vedecké výsledky, ktoré sa touto témou zatiaľ zaoberali. Jedným z nich je napríklad štúdia odpadových vôd, ktorú vykonal virologický ústav fakultnej nemocnice Bonn. Tá potvrdila, že neexistuje žiadne zvláštne riziko prenosu nového koronavírusu prostredníctvom odpadových vôd a vírus v tejto forme nebol schopný reprodukcie. Napriek tomu je potrebné sa podľa BVS preventívne zaoberať možnosťami ochrany zamestnancov čistiarní odpadových vôd.

Odborníci sa tiež zamýšľali nad tým, či by sa údaje z týchto čistiarní nedali použiť komplexnejšie v boji proti novému koronavírusu. Dohodli sa na analýze vzoriek odpadových vôd z ČOV v Bratislave a v ďalších mestách v oblasti pôsobenia BVS.

Zdroj: BVS