Otvorili novú časť diaľničnej križovatky Rača

5621

Od soboty 29. mája je v prevádzke nová časť diaľničnej križovatky Rača. Konkrétne ide o južnú časť cesty II/502, ktorá už slúži vodičom z Rače do Svätého Jura. Cesta je jednosmerná dvojpruhová. V blízkej budúcnosti sa odtiaľto bude dať odbočiť na diaľničný obchvat D4 v smere do Vajnor.

Križovatka D4 s cestou II/502 je navrhnutá ako mimoúrovňová v tvare modifikovanej deltovitej križovatky. Je umiestnená severozápadne od cesty II/502, v priestore existujúcich vinohradov. Nedávno modernizovaná žel. trať Bratislava – Žilina je mimoúrovňovo prekrižovaná jedným mostným objektom na diaľnici D4, ktorým sa zároveň mimoúrovňovo prekrižuje aj cesta II/502.

Polovica cesty II/502 (smer Svätý Jur, Pezinok) ostáva zachovaná v súčasnej polohe, riešenie rešpektuje existujúce vzdušné vedenie ZVN 400 kV. Križovatka Rača zabezpečuje prepojenie všetkých dopravných smerov a skladá sa z 10 križovatkových vetiev.

Dĺžka križovatky je 1,2 kilometra a kvôli jej výstavbe muselo byť vyklčovaných až 23 ha viníc.

Pozrite si video z výstavby:

Fotogaléria

Foto a video: BSK / Michal Feik