Plány župy budú prerokované aj s verejnosťou

1650
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.27.2″ custom_padding=“0px|||||“ fb_built=“1″ _i=“0″ _address=“0″][et_pb_row _builder_version=“3.27.2″ custom_padding=“5px|||||“ _i=“0″ _address=“0.0″][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.27.2″ _i=“0″ _address=“0.0.0″][et_pb_text _builder_version=“3.27.2″ hover_enabled=“0″ _i=“0″ _address=“0.0.0.0″]

Jedným z kľúčových dokumentov Bratislavského samosprávneho kraja je aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK (PHSR BSK). Rozvojové strategické aktivity na území bratislavskej župy v ňom obsiahnuté sú zásadné aj pre čerpanie eurofondov. Už 12. novembra bude župa verejne prerokovávať analytickú časť dokumentu. Zúčastniť sa môže každý, stačí sa zaregistrovať.

„Bratislavský samosprávny kraj začal od mája intenzívne pracovať na tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR BSK) na roky 2021 – 2027. Je to kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Práve vďaka PHSR je kraj schopný efektívne nastaviť opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých by mali smerovať financie aj z Európskej únie. Názor verejnosti je však pre nás rovnako dôležitý ako názor odborníkov. Preto pozývame každého, kto má záujem o rozvoj nášho kraja, aby 12. novembra prišiel k nám na župu a zúčastnil sa verejného prerokovania dokumentu,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Prostredníctvom tohto dokumentu sa koncepčne definujú ciele, ktoré smerujú k budúcemu rozvoju kraja spolu s činnosťami vedúcimi k zvýšeniu kvality života obyvateľov, či už v oblasti dopravnej a občianskej vybavenosti, životného prostredia, ekonomiky, sociálnych služieb, vzdelávania, kultúry alebo športu.

PHSR BSK je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Víziou a stratégiou Slovenska do roku 2030 a podľa schváleného Územného plánu regiónu BSK. Vychádza z poznania aktuálnej situácie a problémov kraja, možných rizík a ohrození vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie. Jeho cieľom je zabezpečiť kontinuálny rozvoj kraja po zohľadnení problémov a očakávaní obcí, miest, súkromného sektora a iných socioekonomických partnerov BSK. Dokument má charakter otvorenej a flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny podmienok. Tvorí ho analytická časť, strategická časť a akčný plán. Súčasťou je aj SWOT analýza, ktorá presne definuje silné a slabé stránky kraja, možné príležitosti, ktoré môže BSK využiť a ohrozenia, ktorým sa musí vyvarovať.

Ukončenie analytickej časti PHSR BSK je plánované v novembri 2019. Počas vypracovania jednotlivých častí PHSR je nevyhnutné zapojenie čo najväčšieho počtu relevantných aktérov v rámci BSK. Za každou fázou pripomienkovania bude vytvorený priestor aj pre širokú verejnosť. V júni 2020 by mala byť pripravená finálna verzia dokumentu, na základe ktorej sa začne proces hodnotenia PHSR z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po zapracovaní všetkých pripomienok by mala byť stratégia schválená najneskôr ku konca roka 2020.

V súvislosti s realizáciou PHSR BSK pozýva Bratislavský samosprávny kraj na 1. verejné odborné prerokovanie, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2019 v priestoroch Úradu BSK vo veľkej rokovacej sále v čase od 9:00 do 12:00 hodiny. Predmetom rokovania je prezentácia analytickej časti PHSR BSK na roky 2021 – 2027 a následná diskusia. Z dôvodu obmedzeného počtu miest je potrebná registrácia na stránke:

https://forms.gle/BCbDc2fnvzvUCdR79

Po registrácií bude každému účastníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]