Plynárenská je krajšia o 1200 trvaliek

849
Zdroj: Bratislava

Kvetinová výsadba na Plynárenskej zabezpečuje kvitnúci efekt počas celého roka. Zaujímavá je aj v zime, kedy hlavnú funkciu prevezmú okrasné trávy. Pohyb stebiel vo vetre vyzerá magicky.

Záhon je  pokrytý jemným štrkom, ktorý zabezpečuje menší výpar. Štrk je v tomto prípade lepší ako kôra, nakoľko nie je potrebné dosýpanie v priebehu vegetačného obdobia a taktiež pomáha rastlinám lepšie rásť, keďže väčšina z nich je suchomilná.

Zdroj: Bratislava