Poznáš svoje spúšťače úzkosti?

1572
Poznáš svoje spúšťače úzkosti?
Poznáš svoje spúšťače úzkosti?

Úzkosť je nepríjemný pocit strachu, ktorý nie je konkrétny. Keď máme úzkosť, nevieme, čoho sa bojíme. Je to bežný pocit, ktorý v určitej fáze zažíva každý.To, čo jedného človeka znepokojuje, nemusí spôsobiť, že druhý sa bude cítiť rovnako. 

Úzkosť je normálny ľudský pocit strachu. Keď čelíme stresovým situáciám, spúšťa sa v našom mozgu výstražný systém, ktorý nám hovorí, že niečo nie je v poriadku a že by sme to mali  vyriešiť. Náš organizmus je k riešeniu zmobilizovaný stresom rovnako ako pri ohrozujúcej situácii, no keď zažívame úzkosť, nevieme povedať, čo tou ohrozujúcou situáciou je, a teda ani nevieme, ako z tejto situácie ujsť alebo sa v nej brániť.

Každý z nás však v živote zažíva situácie, ktoré sú nepríjemné, ktoré nás trápia alebo by sme v nich chceli niečo zmeniť a v tej chvíli to nejde. Môže ísť o to, čo prežívame doma, v škole, v láske alebo v priateľských vzťahoch. Niekedy nám na niečom veľmi záleží a chceme, aby to dobre dopadlo. Ak je takýchto menších situácii v našich životoch viac, môžeme zažívať úzkosť. Po nejakom čase, kedy sa možno čo i len jedna naša životná okolnosť zmení, sa môžeme cítiť lepšie. Ak však prekáža pocit strachu a úzkosť našim bežným každodenným činnostiam a trvá viac ako pár týždňov, je potrebné vyhľadať pomoc.

Spúšťače úzkosti

Za stavmi úzkosti „stoja“ tzv. spúšťače. Najbežnejšie spúšťače sú napríklad situácia spojená s odpovedaním pred triedou, skúška, maturita, prvý deň v novej škole, prvá návšteva u rodičov partnera, návšteva lekára,…Spoznanie týchto spúšťačov je naozaj dôležitým krokom pri zvládaní úzkosti.

  • Je úplne v poriadku, ak na tie spúšťače neprídeme hneď.
  • Aj tu platí, že najdôležitejšie je, aby ste v tom neboli sami.
  • S tým môže pomôcť napríklad niekto, komu dôverujete, niekto blízky, lekár a veľmi účinná je aj spolupráca s odborníkom.
  • Kým spoznáš svoje spúšťače je super, ak využiješ „svojpomoc“ prostredníctvom rôznych techník.

Je OK, ak nie si OK. Pomoc pri úzkosti existuje.