Pre vodičov

Informácie pre vodičov

MZDA

Aká je hodinová mzda vodiča?
Celková hodinová mzda vodiča je vo výške 7,37 EUR v hrubom, vrátane pohyblivej zložky mzdy. Základná mzda je 6,10 EUR a pohyblivá zložka 1,27 EUR. Pohyblivá zložka mzdy je vyplácaná za kvalitu odvedenej práce a za spotrebu nafty.

Aká je mesačná mzda vodiča?
Výšku mesačnej mzdy ovplyvňuje počet pracovných dní v mesiaci a počet hodín v nadčase.

Príklad:
V krátkom mesiaci môže hrubá mzda vodiča predstavovať 1 500,- EUR, v dlhom mesiaci môže hrubá mzda predstavovať viac než 1 700 ,- EUR pri zarátaní nadčasovej práce prípadne sviatkov.

Prepláca ARRIVA nadčasy?
Spoločnosť ARRIVA vypláca všetky mzdové náležitosti vrátane nadčasov ako aj príplatky – napr. soboty, nedele, sviatky, nočnú prácu a pod. – v zmysle legislatívy. Ak sa zvyšuje minimálna mzda automaticky sa zvyšuje aj výška príplatkov.

Aký je výplatný termín?
Všeobecná prax v našich piatich dopravných spoločnostiach ARRIVA na Slovensku je preposielať mzdy 10. deň nasledujúceho mesiaca, čo bude aj prax v Bratislave.

PRACOVISKO/NOCOVNE

Aký je areál a zázemie pre vodičov?
ARRIVA má pripravený vhodný areál v blízkosti autobusovej stanice (areál Doprastavu, do 5 minút od novej autobusovej stanice NIVY) pre parkovanie autobusov spolu so zázemím pre vodičov. V tomto areáli sa budú nachádzať všetci zamestnanci na jednom mieste. Bude tu možné čerpať pohonné hmoty a vykonávať rýchle opravy.

Zázemie bude dôstojným miestom pre oddych a občerstvenie vodičov, ako aj vybavenie všetkých potrebných pracovných náležitostí, tak ako je to v ďalších 20 prevádzkach spoločnosti ARRIVA po celom Slovensku.

Budú mať vodiči nocovne?
Režim nocovní bude zachovaný tak, ako je v súčasnosti. Rovnako bude zachovaný súčasný komfort ubytovania.

AUTOBUSY

Prečo ARRIVA zakúpila nízkopodlažné autobusy?
Zakúpenie nízkopodlažných autobusov – bola to jedna zo základných požiadaviek v súťaži Bratislavského samosprávneho kraja – túto podmienku musíme ako dopravca splniť.

Zabezpečí ARRIVA autobusy k spusteniu služby v Bratislave?
Áno, k dispozícii bude dostatok autobusov. Postupne výrobcovia vozia nové červené autobusy na prevádzky spoločnosti ARRIVA.

Koľko bude nových autobusov?
K spusteniu služby (15.11.2021) bude minimálne 120 úplne nových autobusov. Šoféri sa majú na čo tešiť! Postupne budú pribúdať aj ďalšie nové autobusy, predpokladáme, že k 1.5.2022 bude vozidlový park úplne obnovený.

Zakúpila ARRIVA iba autobusy značky SOR?
Nie, budú dodané aj nové autobusy značky IVECO.

Kde bude miesto výkonu práce?
Zamestnanci ARRIVA v Bratislave budú mať na zmluvách miesto výkonu práce Bratislavský a Trnavský kraj, nakoľko sa jedná o susediace kraje. Bez ich súhlasu ich nemôže zamestnávateľ vyslať na prácu mimo týchto dvoch krajov.

Musia vodiči ARRIVA pracovať aj pre iné krajiny? Môže ich tam firma vyslať?
Presun vodičov medzi krajinami, kde spoločnosť ARRIVA pôsobí, sa nerealizuje. Ak však niekoho láka práca v Londýne či Budapešti, dopravca ho v tom rád podporí.

Aké budú obehy a zadelenia?
Súčasný systém obehov a zadelenia bude zachovaný. To znamená, že budú zachovaní „týždňovkári“ a „turnusoví pracovníci“. Rovnako bude zachované pridelenie vodičov na existujúce linky a ich umiestnenie v regióne – pokiaľ sa včas prihlásia. V opačnom prípade dané linky nebude dopravca vedieť garantovať. (Aby hlavne „týždňovkári“ mohli pracovať v tej časti regiónu, kde bývajú, alebo sú zvyknutí). Celý tento systém bude zapracovaný do obehov, ktoré budú platné od 15.11.2021.

Budem môcť jazdiť na tej istej linke ako doteraz?
Áno, za predpokladu včasného prejavenia záujmu o túto prácu a linku. Je to výhodné riešenie pre vodiča, ktorý pozná trasu a zároveň sa pozná aj s cestujúcimi.

Aká bude manipulácia pred a po spoji?
Manipulácia pred a po spoji bude zachovaná – 5 minút pred spojom a 5 minút po spoji.

Koľko bude činiť hotovosť – „zmenné“?
Zmenné bude zachované a je plánované vo výške 100,- EUR. Ak to bude nepostačujúce, výšku zmenného prehodnotíme a navýšime.

Aká bude dĺžka DODK?
Dĺžka DODK bude zachovaná na úrovni 55 minút.

Ako je to s upratovaním autobusov?
Základné suché ošetrenie autobusových plôch, teda zametanie a vysypanie koša je v povinnostiach vodiča a nachádza sa v platenom čase na denné ošetrenie a dennú kontrolu vozidla.

Na mokré upratovanie sú pripravené tri možnosti:

  1. Upratovanie vykonáva vodič za extra príplatok.
  2. Upratovanie vykonávajú upratovačky.
  3. Upratovanie vykonáva externá firma.

Ktorú možnosť si dohodne dopravca s vodičmi ešte pred spustením služby, tá sa bude v praxi realizovať. V súčasnosti (podľa nášho poznania) väčšina vodičov uprednostňuje upratovanie upratovačkami.

Aké podmienky platia pre meškanie?
Dopravná situácia v Bratislave je nepredvídateľná a vodiči často stoja v dopravných zápchach, pričom stále pracujú. Meškania preto budú zahrnuté do pracovného výkonu v plnej miere. Presne sa situácia ukáže až po 15.11., keďže budú zavádzané úplne nové cestovné poriadky.

Ako sa budú riešiť poistné udalosti?
Poistné udalosti nebudú musieť riešiť vodiči sami. Budú mať k dispozícii špecializovaný pomocný tím rovnako ako u iných operátorov.

Menu

Aktuálne z dopravy

viac