Pred 135 rokmi sa spustila prevádzka prvého mestského vodovodu

989

Presne vo štvrtok 4. 2. uplynulo 135 rokov od spustenia bratislavského vodovodu v roku 1886 oficiálne do plnej prevádzky. Historicky bola voda pre verejné zásobovanie dodávaná z jednej studne na ostrove Sihoť. Studňa mala svetlý priemer 2,5 metra. Jej maximálna výdatnosť bola 210m3 vody za hodinu. Z tejto studne bola voda dopravovaná pomocou 400 mm širokého a 1772 metrov dlhého vákuového potrubia smerujúceho do zbernej studne čerpacej stanici v Karlovej Vsi.

Zberná studňa mala svetlý priemer 3 metre a rovnako ako studňa na Sihoti bola vyhotovená z tehlového muriva a malty z portlandského cementu. Voda zo zbernej studne bola parnými čerpadlami pumpovaná ďalej do mesta popri dunajskom nábreží. Potrubie vychádzajúce z čerpacej stanice s priemerom 350 mm a dĺžkou 3460 m sa pri Rybnom námestí rozdvojovalo – jedna časť smerovala priamo do vodojemu s objemom 3000 m3 postavenom na hradnom vrchu (dnešný vodojem na Mudroňovej ulici) a druhá časť potrubia tvorila mestský okružný zásobovací systém. Vodovodnú sieť v roku 1886 tvorili potrubia s dĺžkou 37 316 metrov, 291 hydrantov a 156 posúvačov.

Do dnešného dňa sa nám zachovali všetky súčasti pôvodného zariadenia vodárne a niektoré z nich sú do dnešného dňa v prevádzke.

Zdroj: BVS