Spoznajte príbeh župného divadla Aréna

2189
Spoznajte príbeh župného divadla Aréna
Spoznajte príbeh župného divadla Aréna

Možno ste ani nevedeli, že Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 1828 na petržalskom brehu Dunaja, v blízkosti verejného parku. Pôvodné Divadlo Aréna slúžilo ako letné divadlo. Bol to drevený nezastrešený amfiteáter, preto názov Aréna. Hrávali sa tu drámy, opery, operety. Vystupovali tu mnohí poprední herci viedenských a peštianskych divadiel. V roku 1839 sa jedného predstavenia zúčastnil aj rakúsky cisár Ferdinand. Letnú divadelnú Arénu v roku 1898 prebudovali na murovanú divadelnú budovu, ktorej vzhľad sa odvtedy až do dneška veľmi nezmenil. Repertoár sa rozšíril o balet.

Od vzniku divadla až do konca druhej svetovej vojny účinkovalo v Divadle Aréna množstvo maďarských, rakúskych a nemeckých divadelných spoločností. Patrilo medzi nich i dnes populárne viedenské divadlo Theater an der Wien. V rokoch najväčšej slávy, pred prvou svetovou vojnou hostila Aréna populárnych umelcov z talianskej opernej spoločnosti – Carla Burliniho a Dominika Scalariho, anglických hercov pod vedením Iry Aldrigdovej, či slávneho Alexandra Girardiho.

S Divadlom Aréna sú spojené i umelecké začiatky ďalšej divadelnej osobnosti – Maxa Reinhardta, divadelného herca a mága javiska, ktorý nadchol divákov aj odborníkov mnohými úlohami. Medzi dvoma svetovými vojnami divadelný ruch v Aréne utíchol aj v dôsledku prevahy profesionálneho divadelníctva v Bratislave. Za slovenského štátu slúžilo divadlo ako sklad haraburdia, keďže obce Petržalka a Devín patrili nemeckej ríši. Po druhej svetovej vojne a pripojení Petržalky k Bratislave bola budova divadla pre verejnosť zatvorená takmer 50 rokov.

V roku 1992 slovenský mím Milan Sládek založil nadáciu na obnovenie Divadla Aréna a v nasledujúcom roku sa začalo s rekonštrukciou. Táto bola projektovaná na účely pohybového divadla. Prvou premiérou v zrekonštruovanom divadle bol Grand Pierot a čoskoro nasledovali ďalšie. V rokoch 1996 až 2002 sa tu konal medzinárodný pantomimický festival Kaukliar.

V roku 2002, po odchode Milana Sládka a po prechode divadla do zriaďovateľskej kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja, prevzal žezlo nad Divadlom Aréna herec Juraj Kukura. Ten priniesol nový koncept multižánrového divadla, ktorému dominuje predovšetkým divadlo – súčasná i klasická činohra so zreteľom na aktuálnosť témy, ale aj muzikál a tanečné predstavenia. Svoje miesto si tu našli pravidelné jazzové koncerty, priame prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku a Ultimatívne Kino Aréna. Divadlo Aréna sa pod vedením Juraja Kukuru zaradilo medzi popredné kultúrne stánky na Slovensku a zarezonovalo i v širšom medzinárodnom kontexte.

Vznikli tu inscenácie, ktoré si získali zásadné miesto v rámci slovenskej divadelnej tradície ako v oblasti inscenovania, tak v oblasti dramatickej tvorby, keďže Divadlo Aréna iniciuje vznik pôvodných hier, ktoré sú zaradené do tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna. Práve prostredníctvom nich sa Divadlo Aréna už pomaly 20 rokov profiluje ako divadlo aktuálnych tém, kritického pohľadu, modernej formy a historicko-politického kontextu.

Bratislavský samosprávny kraj začal s rekonštrukciou Divadla Aréna vo februári minulého roku. Za ten čas boli urobené búracie práce, vystavané nové základy, osadená oceľová konštrukcia novej veže, dokončené boli betonárske práce na prístavkoch, reštaurátorské práce na dvoch vežiach pri hlavnom vstupe či drobné stavebné úpravy vo vnútri budovy. Aktuálne sa dokončuje strecha a postupne sa osádzajú okná.

Posledná, aj to len čiastočná rekonštrukcia budovy Divadla ARÉNA prebehla pred tridsiatimi rokmi.

Rekonštrukciou získa divák kvalitnejší umelecký zážitok vďaka úplne novým technickým prvkom osvetľovacej, zvukovej a projekčnej techniky, výrazne zvýšenému javisku vďaka veži povraziska, ktorá tu pribudla. Rovnako komplexná rekonštrukcia prispeje aj k pohodliu návštevníkov novými, komfortnými sedadlami, ale aj výkonnou vzduchotechnikou v divadelnej sále. Viac o rekonštrukcií Divadla Aréna sa dozviete v článku TU.

Vizualizácia zrekonštruovaného Divadla Aréna

Zdroj: Divadlo ARÉNA