Psychologička: Rodičia sú pri výbere školy pre deti jedným zo zásadných vplyvov

912

Hoci sa mladí ľudia tvária, že ich názory iných nezaujímajú, výskumy hovoria, že pri výbere školy sú rodičia pre svoje deti stále jedným z najvýznamnejších vplyvov. Uviedla to psychologička a kariérna poradkyňa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mária Jaššová v podcaste VÚDPaP Nahlas o deťoch. Podľa nej je príprava na stredné školy aktuálne sťažená pandémiou, ale aj tým, že sa nemôžu realizovať burzy stredných škôl a dni otvorených dverí.

Tým, že nás nový koronavírus obral o niektoré externé aktivity a činnosti, mohlo dôjsť k lepšiemu ujasneniu skutočných záujmov detí. Činnosti, pri ktorých sme doma zostali počas pandémie, nám ukazujú, čo je pre nás dôležité a zaujímavé,“ uviedla psychologička. Podľa nej mnohí rodičia získali príležitosť byť so svojimi deťmi počas tohto obdobia viac, a to môže byť príležitosťou otvárať sa viac spoločným dialógom o budúcnosti či o výbere školy. Ako tvrdí, zároveň toto obdobie situáciu v mnohom aj sťažuje. „Mladí ľudia prichádzajú o neformálne rozhovory s rovesníkmi na tému výberu školy, no hlavne o návštevy stredných škôl, veľtrhov s ponukami, ktoré teraz nie sú,“ vysvetlila.

Na otázku, ako odhaliť skutočný záujem dieťaťa, psychologička odpovedala, že je veľmi dôležité postrehnúť, kedy rodičia vidia svoje dieťa so skutočne rozžiarenými očami. „Všímať si, kedy nám rozpráva niečo tak zanietene, že sa nevie zastaviť a pomaly ani nadýchnuť. Pozorujte, ktoré sú tie činnosti, pri ktorých zabúda na čas,“ uviedla. Rodičia by pri výbere školy alebo konkrétneho odboru mali podľa nej prihliadať na to, aké sú kvality a silné stránky dieťaťa. „Nepozerať sa teda len na známky a akademický výkon, no zvažovať aj širší kontext jeho života, či ho láka starostlivosť o mladšieho súrodenca, práca v kuchyni, čítanie kníh alebo vie rozobrať rádio a znova ho poskladať,“ vysvetlila. Rovnako je dôležité podľa nej spoznať odbory, ktoré sa otvárajú.

Jaššová poznamenala, že rodičia sa pri výbere školy môžu poradiť aj s výchovným poradcom. „Ten môže pomôcť sám alebo odporučiť rodičom kariérového poradcu v škole či v niektorom z poradenských zariadení. Tieto služby sú bezplatné,“ povedala s tým, že existujú i spoplatnené služby súkromných kariérových poradcov.

Zákonný zástupca žiaka má povinnosť doručiť do 8. apríla do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole. Z toho najviac dve na odbory, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania, a najviac dve prihlášky na odbory, ktoré si nevyžadujú overenie týchto špeciálnych schopností a zručností.

Zdroj: TASR