Realizácia projektu OÁZY v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

624

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Projekt OÁZY.

Projekt OÁZY sme zrealizovali na pôvodných nevyužitých betónových plochách vo vnútroblokoch ulíc Bieloruská, Estónska a Lotyšská. V týchto častiach vnútroblokov sme vysadili nenáročné medonosné trvalky, prerobili sme ich na oddychovú plochu s lavičkami obklopenými stromami. Tieto oddychové zóny sme zabezpečili osvetlením. Dnes tieto OÁZY slúžia na oddych mamičkám s deťmi, mládeži aj našim seniorom.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti a z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 11 000 €).

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava-mestská časť Podunajské Biskupice

Celkové výdavky projektu: 177 125 €