Aktuality

Aktuálne prebieha programové obdobie 2021-2027.

Program Interreg SK-HU zverejnil teritoriálnu analýzu. Nájdete ju na stránke Programu.

Program Interreg SK-AT vydal Zhrnutie pre občanov za rok 2020: Programy spolupráce vydávajú každoročne zhrnutie pre verejnosť. Prostredníctvom tohto dokumentu sa môžete oboznámiť s vykonávaním Programu Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko za rok 2020. Dokument si viete pozrieť tu.

Menu

Kontakt

Mgr. Zuzana Illiťová

Info bod SK-HU, SK-AT
Tel. č.: 02/4826 4849
E-mail: zuzana.illitova@region-bsk.sk

Prejsť na obsah