Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Smart región BSK Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK

Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK

Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území BSK

Základné informácie:

Dotknutý dokument posudzuje vybrané križovatky na základe intenzity dopravy v danom území a na základe analýz širších vzťahov v dotknutých lokalitách. Cieľom posúdenia je reálne zhodnotenie aktuálneho riešenia vybraných križovatiek, jeho vhodnosti pre súčasné, ale aj výhľadové potreby dotknutého územia vzhľadom na plánovaný rozvoj. Dokument pozostáva z návrhov vhodných riešení križovatiek, vzhľadom na zistené skutočnosti ohľadom intenzity dopravy a širších vzťahov v území za účelom zvýšenia bezpečnosti, zabezpečenia priepustnosti križovatky a plynulosti dopravy. Súčasť návrhov riešení tvorí aj stručná schéma obsahujúca návrh vhodného riešenia, či už sa bude jednať o návrh zmeny dopravného značenia, organizácie dopravy, alebo stavebných úprav danej križovatky. Posúdenie slúži ako podklad pre vypracovanie projektových dokumentácií pre úpravu problémových križovatiek v kraji na cestách II. a III. triedy.

Dokument na stiahnutie

Účinnosť zmluvy: 09.03.2021

Zmluva dostupná na: https://zmluvy.egov.sk/data/MediaLibrary/248/248485/2021-194-OI%C4%8CaVO.pdf

Dodávateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Suma: 64 632 Eur s DPH

Dodanie: 7 mesiacov (09.03.2021 – 09.10.2021)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov – IRP BK

Aktuálny stav: ukončené

Dokument bol jednou z aktivít projektu Smart región BSK

Na stiahnutie

Partneri

Prejsť na obsah