Rekonštrukcia chodníka pre peších a cyklistov v obci Boldog

510

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia chodníka pre peších a cyklistov v obci Boldog.

  • zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov v kolíznom bode na okraji obce,
  • vysadenie stromov pre novorodencov (rezistentné ovocné stromy)
  • zlepšenie dostupnosti miestneho rybníka
  • doplnenie k existujúcej cyklotrase s prípravou na napojenie na cyklotrasu smer Senec

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Boldog

Celkové výdavky projektu: 43 469 €