Rekonštrukcia chodníka pre peších v obci Boldog

572

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia chodníka pre peších.

  • zvýšenie bezpečnosti chodcov
  • finalizácia siete chodníkov popri hlavných ťahoch cez obec

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Boldog

Celkové výdavky projektu: 24 826 €