Rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici a budovanie miestnych komunikácií v obci Viničné

684

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia chodníkov na Hlavnej ulici a budovanie miestnych komunikácií v obci Viničné.

V roku 2021 sme začali s III. etapou, ktorá bola úspešne dokončená. V budúcom roku budeme pokračovať s I. a II. etapou (od Kozej ulice až po začiatok obce od Pezinka), ktorá bola tiež v pláne na rok 2021. V pláne BVS je výmena vodovodného potrubia v časti Balkán na rok 2022 a stým bude tiež spojená rekonštrukcia chodníka, ktorý je už teraz v havarijnom stave po pravej strane v smere na Senec. Ak sa nám podarí v tomto roku by sme chceli ešte dokončiť miestnu komunikáciu na Družstevnej a Vinohradníckej ulici.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Obec: Viničné

Celkové výdavky projektu: 82 486 €