Revitalizácia miestneho rybníka v obci Boldog

570

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia miestneho rybníka – I. etapa.

  • vytvorenie miesta pre oddych a relax pri vode
  • vytvorenie miesta pre stretávanie sa obyvateľov obce, aktívny oddych, rybárstvo
  • realizáciou sa prečistilo okolie rybníka, ktorý bol dlhodobo zanedbaný a vzhľadom k jeho odľahlosti a neprístupnosti sa tam páchala trestná činnosť
  • zvýšenie návštevnosti a využívania rybníka aj na kúpanie, rybolov a relax
  • doplnený verejne prístupný vodný bicykel

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Boldog

Celkové výdavky projektu: 5 000 €

Revitalizácia miestneho rybníka v obci Boldog
Revitalizácia miestneho rybníka v obci Boldog