Vytvorenie komunitného parku v centre obce Boldog

1061

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vytvorenie komunitného parku v centre obce Boldog.

  • revitalizácia dlhodobo zanedbanej a neprístupnej farskej záhrady
  • vytvorenie verejného priestoru s parkovacími státiami
  • realizácia exteriérového pódia pre vystúpenia
  • zlepšenie vodozádržnej funkcie lokality a vytvorenie rozsiahlej udržiavanej zelenej plochy so stromami

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Boldog

Celkové výdavky projektu: 44 938 €