Senior Friendly: Pozývame vás na konferenciu a pestrý program venovaný aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej spolupráci

1070

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na ľudí, ktorí pomáhajú seniorom ku kvalitnejšiemu a radostnejšiemu životu a nám ostatným k zmene postoja k starším ľuďom.

Naša populácia starne a napriek zvyšovaniu počtu občanov v seniorskom veku, je táto skupina obyvateľov často na okraji záujmu a života spoločnosti. Aj seniorský vek sa však dá prežiť aktívne. K tomu možno prispieť otvorenejším, priateľskejším prístupom mladšej a strednej generácie, celej spoločnosti a jej jednotlivých súčastí.

S cieľom podporiť myšlienku aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce Klub Luna Senior Friendly, o. z. a OZ Bagar pripravili v rámci mesiaca úcty k starším VI. ročník podujatia Senior Friendly 50 +, ktorý sa uskutoční v dňoch 22.10. – 23.10.2021 v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.

Konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná spolupráca

V piatok 22. 10. o 9. hodine sa môžete zúčastniť konferencie o tom, ako prežiť seniorský vek aktívnejšie. Témami budú sociálne služby, pohyb a šport, zdravie, médiá a seniori či vzdelávanie. Prihlásiť sa môžete na webe www.seniorfriendly.sk. S príspevkom Nové výzvy v poskytovaní sociálnych služieb seniorom vystúpi aj riaditeľka župného Odboru sociálnych vecí Marica Šiková.

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Senior Friendly a výstava fotografií

V piatok od 17:00 do 20:00 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie víťazov VI. ročníka súťaže o ocenenie Senior Friendly 2021 a vernisáž viacgeneračných fotografií víťazov súťaže Krásne Spolu.

V sobotu sa môžu seniori zúčastniť workshopov, prednášok aj módnej prehliadky

V sobotu od 10. do 17. hodiny je pre Bratislavčanov aj návštevníkov Bratislavy všetkých vekových kategórií pripravený zaujímavý program z oblasti zdravia, medicíny, výživy a životného štýlu, pohybových aktivít, zdravotných pomôcok a ďalších. Súčasťou podujatia budú aj workshopy, besedy a poradenstvo s odborníkmi, ako aj stretnutia s inšpiratívnymi seniorskými osobnosťami, medzigeneračná módna prehliadka a tvorivé dielne pod názvom: Tvorivosť nepozná vek.

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými protiepidemiologickými opatreniami. Vstup je voľný.