Škôlku na Novohorskej v Rači zaradili do siete škôl

1396

Materskú školu Novohorská v bratislavskej Rači zaradilo ministerstvo školstva do siete škôl a školských zariadení. Svoju činnosť môže začať od 1. júla. Na projekte škôlky pre približne 100 detí pracuje račianska samospráva od roku 2016.

Mestská časť predpokladá, že najneskôr na prelome mája a júna začne pani riaditeľka prijímať deti. Oslovení budú všetci rodičia, ktorí nahlásili priebežný záujem a majú trvalý pobyt v Rači.

Rača  zakúpila nevyužívaný areál detského sanatória, kde následne vypracovala projekt kompletnej rekonštrukcie a nadstavby, zabezpečila finančné prostriedky z vlastných zdrojov aj vládneho grantu.

Rozpočet bol predpokladaný vo výške 851.000 eur. Mestská časť získala na budovanie novej materskej školy dotáciu od ministerstva pôdohospodárstva približne 573.000 eur.

Novú škôlku plánovala samospráva otvoriť do konca roka 2018. To sa však nepodarilo. V roku 2018 mestská časť odstúpila od zmluvy so zhotoviteľom škôlky na Novohorskej ulici. Stavebná firma sa totiž po začatí prác ocitla v problémoch a práce najskôr prerušila, neskôr úplne zastavila. Rača preto musela nanovo spustiť proces prípravy verejného obstarávania.

Zdroj: Rača