Spoznajte naše mestá a obce: Slobodné kráľovské mesto Pezinok

7687

Pezinok je krásne mesto s historickými pokladmi, obklopené vinicami a malokarpatskými lesmi. Obľúbené je najmä vďaka presláveným vinobraniam, ponúka toho však oveľa viac.

Mesto Pezinok patrilo kedysi medzi najbohatšie mestá Uhorska a dodnes v ňom cítiť atmosféru týchto zlatých čias. Obdivovať môžete historické stavby ako Renesančný vinohradnícky dom, Schaubmarov mlyn, Renesančnú radnicu, až štyri kostoly, Mariánsky stĺp či Fontánu pezinských prešiarov. Mesto krášli aj zrekonštruovaný Šimák Zámok Pezinok a nájdete v ňom zaujímavé atrakcie, napríklad Retro miestnosť alebo Malokarpatské múzeum. Prírodou vás prevedú dva náučné chodníky – banský a vinohradnícky. Pozývame vás spoznať slobodné kráľovské mesto Pezinok.

Z histórie

Územie, na ktorom sa dnes rozkladá mesto Pezinok, sa v písomných materiáloch prvýkrát spomína v listine z roku 1208 ako „terra Bozin“. V nasledujúcich storočiach sa mesto postupne zmenilo z banskej osady na vinohradnícke mestečko po druhej vlne nemeckej kolonizácie na začiatku 16. stor. Snaha mešťanov a obyvateľov Pezinka o získanie práv slobodného kráľovského mesta vyvrcholila 14. júna 1647, kedy kráľ Ferdinand III. udelil Pezinku tieto privilégiá.

Námestie, 1. polovica 19. storočia, Foto: Mesto Pezinok

„V 17. – 18. storočí zažíval Pezinok svoj najväčší rozkvet a patril medzi najbohatšie mestá Uhorska. Jeho sláva a bohatstvo bolo založené na produkcii kvalitných vín. V 19. storočí začalo postupné spriemyselňovanie mesta; bola tu založená prvá továreň na výrobu kyseliny sírovej v Uhorsku, továreň na výrobu ihiel a taktiež veľká tehelňa. Dočasnú konjunktúru v 19. stor. spôsobilo predovšetkým obnovenie ťažby zlata v chotári Pezinka a zavedenie železnice, čím sa Pezinok stal najdôležitejším mestom Malokarpatskej vinohradníckej oblasti“, uvádza na webe mesto Pezinok.

Námestie, 50-te roky 20. storočia, Foto: Mesto Pezinok

Prvá polovica 20. stor. predstavovala úpadok mesta. V tomto čase nebolo v Pezinku väčšieho priemyselného podniku, čo zároveň s poklesom vinohradníckej produkcie spôsobilo masívne vysťahovalectvo do Ameriky. Postupné zlepšenie začalo až po skončení II. svetovej vojny.

Dnes je Pezinok moderným okresným mestom s vybudovaným priemyslom (najmä drevospracujúca, tehliarska a stavebná výroba), kvalitnou vinohradníckou a vinárskou produkciou, rozvinutým obchodom a zaujímavými historickými pamiatkami. Pre mesto je charakteristické historické centrum s typickými meštianskymi domami, ulicami v pravidelnom sieťovom pôdoryse a zvyškami pôvodných hradieb. K najvýznamnejším kultúrnohistorickým pamiatkam patrí zámok z 13. storočia, štyri historicky aj architektonicky cenné kostoly a renesančná radnica. Viac informácií o historických pamiatkach v Pezinku nájdete tu.

V júni oslávila 180 rokov železničná trať Pezinok – Svätý Jur. Na obrázku pôvodná konská železnica.

Vinohradníctvo a vinárstvo

Pezinok je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá spája najpozoruhodnejšie body regiónu a ponúka ochutnávky miestnych vín a špecialít, návštevy vínnych pivníc, vinoték a múzeí. Prvé písomné správy o vinohradníctve v Malokarpatskom regióne pochádzajú z 13. storočia, v Pezinku z roku 1295. Z tohto obdobia sú aj prvé správy o oberačkových slávnostiach.

Najznámejšie odrody pestované v Pezinku sú Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Müller Thurgau, Silvánske zelené, Iršai Oliver, Rulandské biele a Muškát Ottnel. Z červených vín Svätovavrinecké a Frankovka modrá.

Schaubmarov mlyn

Bol vybudovaný roku 1767. Posledným majiteľom tohto najrozsiahlejšieho mlyna z pôvodných 15 v chotári Pezinka bola bavorská mlynárska rodina Schaubmarovcov. Ide o komplex hospodárskych budov zoskupených okolo uzavretého dvora. Dominantou je mlynská budova s barokovou architektúrou a zachovaným technickým zariadením potočného mlyna. Roku 1913 bola do mlyna zabudovaná valcová stolica. Svojmu účelu mlyn slúžil do roku 1951. Roku 1974 objekt kúpila Slovenská národná galéria, celý ho zrekonštruovala a zriadilo v ňom Galériu insitného umenia, prvú svojho druhu na Slovensku. Tento mlyn je jediný na Slovensku, ktorý sa kompletne zachoval na mieste svojho vzniku.

Pezinské námestie

Mariánsky stĺp

Jeho súčasťou je socha Immaculaty, postavili ho roku 1749. Jeho objednávateľ Ján Schmidt ho dal postaviť pravdepodobne na pamiatku požiaru a konca epidémie. Roku 1772 postavili okolo neho ohradu. Roku 1898 ho zrekonštruovali. Roku 1952 ho vtedajší mestský národný výbor napriek protestu občanov dal demontovať a uložili ho do depozitu múzea. Roku 2001 po rekonštrukcii našiel svoje dôstojné miesto
uprostred námestia.

Šimák Zámok Pezinok

Banský náučný chodník

Banský náučný chodník vedie nenáročnou trasou, začína v Pezinku, v časti Zumberg a cez Sirkovú, lesmi popod Žilovú a okolo Rudných baní v Hrunej doline sa opäť vracia na Zumberg.V rámci ďalších zastávok sa dozvieme viac o pezinských sírno-železitých kúpeľoch, o pôvodnej základni starých baní, o ťažbe pyritu a zlata, o banskej doprave, spracovaní rudy a o Ťažobnom závode Rudné bane Pezinok a v neposlednom rade sa prejdeme príjemným prostredím lesov Malých Karpát. Viac o chodníku sa dočítate tu.

Banské vody vytekajúce z pyritovej štôlne pri Banskom náučnom chodníku Pezinok, foto: Ivan Ružek, naucnechodniky.eu

Vinohradnícky náučný chodník

Z Pezinka sa môžete vydať aj ďalším náučným chodníkom naprieč vinohradmi. Vinohradnícky náučný chodník vedie malebnou krajinou malokarpatských vinohradov. Prejdete sa cez Starú horu, lokalitu, kde sa zachovali najstaršie vinohrady v pezinskom chotári. Po ceste uvidíte vahadlovú studňu, dozviete sa, čo sú to hájenky a za akým účelom boli na území mesta Pezinok vybudované vodné nádrže ako napríklad Rozálka. Viac sa dozviete tu.

Pezinská retro miestnosť

Centrum voľného času v Pezinku obnovilo svoju krúžkovú činnosť. Počas obdobia, keď muselo byť zatvorené, vznikla z jednej miestnosti v budove centra v Zámockom parku RETRO miestnosť, ktorá je prístupná širokej verejnosti. Príďte si zaspomínať na staré časy a pripomenúť si dobu 80-tych a 90-tych rokov.

Malokarpatské múzeum

Župné Malokarpatské múzeum v Pezinku je skutočný unikát. Sídli v krásnom Renesančnom vinohradníckom dome a je plné zaujímavých expozícií, ktoré vám rozpovedia príbeh vína v Malokarpatsku. Expozície dopĺňajú interaktívne prvky, ktoré si návštevníci môžu vyskúšať, napríklad zátkovanie fľaše, aromabar, simulátor opitosti, alebo si môžu vystrúhať kôl do viniča. Múzeum má najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe – obsahuje 43 kusov, pričom najstarší pochádza z roku 1608.