Staňte sa na pár mesiacov členom nášho tímu. Absolvujte zahraničnú stáž v Bruseli

2493

Absolvujte stáž na Zastúpení Bratislavského samosprávneho kraja pri EÚ v Bruseli v prvej polovici roka 2023 a získajte tak jedinečnú pracovnú skúsenosť v slovenskej inštitúcii pôsobiacej v zahraničí. Staňte sa na pár mesiacov členom tímu Bratislavského kraja a naučte sa, ako funguje verejná správa, aký je význam regionálnej politiky v rámci EÚ a aké sú aktivity kraja v Bruseli. Začiatok stáže je plánovaný na január 2023, prípadne dohodou.

Základné požiadavky:

 • študent/študentka VŠ (alebo absolvent/absolventka do 1 roka od ukončenia VŠ štúdia) v odboroch medzinárodné vzťahy, európske štúdia, politológia prípadne iných, príbuzných odborov,
 • minimálna dĺžka stáže sú 3 mesiace,
 • na stáž je možné získať finančný príspevok od BSK a financovanie cez grantový program Erasmus+ (záleží od podmienok Vašej vysokej školy).

Náplň práce:

 • praktická skúsenosť s každodenným chodom Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli,
 • príprava analytických materiálov a podkladov pre potreby Zastúpenia,
 • príprava zápisov z konferencií a seminárov organizovaných Európskou komisiou, Európskym parlamentom, Európskym výborom regiónov a ďalšími inštitúciami pôsobiacimi v Brusel,
 • podieľanie sa na príprave kultúrnych a propagačných podujatí a aktivít,
 • spravovanie webovej stránky kancelárie a sociálnych médií.

Čo od Vás očakávame?

 • výborná znalosť slovenského jazyka, aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť francúzskeho jazyka výhodou,
 • záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy,
 • výborné komunikačné a organizačné schopnosti,
 • flexibilita, dynamickosť a spoľahlivosť,
 • znalosť Microsoft Office.

Výhody stáže:

 • oboznámenie sa s fungovaním európskych inštitúcií a regionálnej politiky EÚ,
 • skúsenosť s organizáciou odborných a kultúrno-spoločenských podujatí,
 • možnosť zúčastniť sa konferencií a seminárov k širokému spektru problematík a tém v súvislosti s „policy making“ v EÚ. 

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku najneskôr do 27.11.2022 na e-mailovú adresu tomas.teleky@region-bsk.sk.

Viac o Zastúpení BSK pri EÚ na https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/zastupenie-bsk-pri-eu-v-bruseli/ alebo na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice.