Stážisti prihláste sa na prax

1379

Vyskúšať si prácu vo verejnej sfére, spoznať bližšie život na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, zistiť čo všetko Bratislavský samosprávny kraj robí a o čo sa stará je cieľom projektu odbornej praxe pre stážistov. Pilotný projekt spustila župa v apríli a koncom augusta ho úspešne ukončilo 10 stážistov. Aktuálne je tu šanca pre nových, ktorí sa môžu prihlásiť do 30. septembra 2019.

„Radi privítame ďalších nových stážistov. Absolventi prvého ročníka boli veľmi šikovní a vnímaví. Zhodli sa v tom, že ich stáž obohatila o zážitky aj skúsenosti. Verím, že sú aj motiváciou pre nových záujemcov,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Odborná prax je určená pre 12 stážistov, ktorí sú študentmi 2. až 4. ročníka vysokej školy. Od 15. októbra 2019 do 31. marca 2020 budú pôsobiť na Odboroch školstva, mládeže a športu, sociálnych vecí, investičných činností, zdravotníctva ako aj oddelení kultúry a cestovného ruchu i v Kancelárii predsedu. Počas odbornej praxe môžu odpracovať maximálne 60 hodín a zarobiť si 3 eurá na hodinu.

Žiadosť spolu s motivačným listom a potvrdením o návšteve školy treba poslať do 30. septembra 2019 na odbornastaz@region-bsk.sk.