Stupava zriadila asistenčnú službu

537

Pre občanov Stupavy, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus a sú osamelí, zriadilo mesto asistenčnú linku, ktorú môžu využiť na zabezpečenie základných životných potrieb, ako je nákup potravín či liekov. Mobilná linka 0905 701 345 bude na tento účel v prevádzke počas pracovných dní v čase od 9.00 do 11.00 hod.

Asistenčnú službu bude prevádzkovať referent sociálnych vecí Mestského úradu v Stupave. Je potrebné, aby volajúci oznámil svoje meno, priezvisko, adresu, číslo domu/číslo bytu a poschodie. Bližšie informácie poskytne zamestnanec počas hovoru.

Zdroj: Stupava