Svetový deň divadla

823
Divadlo Aréna oživuje obľúbenú inscenáciu Sklenený zverinec
Divadlo Aréna oživuje obľúbenú inscenáciu Sklenený zverinec

Svetový deň divadla oslávi 27. marca v roku 2023 svoje šesťdesiate prvé narodeniny.

Od roku 1962 až po dnes, šesťdesiatjeden významných divadelných osobností prispelo svojimi myšlienkami o divadle, kultúre a mieri prostredníctvom posolstiev k Svetovému dňu divadla. Svetový deň divadla sa oslavuje na celom svete a svojimi posolstvami, pripomína ľuďom veľkú silu, ktorú divadlo má a môže priniesť svojim divákom. Jeho cieľ a zmysel sformulovaný na 9. svetovom kongrese Medzinárodného divadelného ústavu (ITI) v roku 1961 vo Viedni nestratil nič na svojej aktuálnosti.

Dnes je ešte viac než inokedy dôležité „vyjadrenie solidarity divadelníkom z celého sveta a podpora ich úsilia o presadzovanie základných morálnych a spoločenských hodnôt umeleckými prostriedkami, ako aj zamyslenie sa nad poslaním a úlohou divadla“.

Divadelné sviatky sa popri rôznorodých umeleckých podujatiach každoročne viažu s posolstvami významných osobností, ktoré sú späté divadlom. Ich príhovory sprítomňujú najpálčivejšie témy súčasnosti, volajú po empatii a spolupatričnosti, vystríhajú pred ľahostajnosťou a uzavretosťou.

Tento rok sa celému svetu prihovára egyptská herečka Samiha Ayoub: „Celý svet sa stal akoby izolovaným ostrovom alebo akoby loďou, ktorá sa stráca v obzore zaliatym hmlou. Roztiahne plachty a plaví sa bez velenia. Na obzore nevidieť nič, za čím sa plaví, a napriek tomu pokračuje v plavbe v nádeji, že sa po dlhých putovaniach dostane do bezpečného prístavu, ktorý sa nachádza uprostred búrlivého mora.“

Foto © Divadlo ASTORKA Korzo´90 / Jozef Uhliarik

Bratislavský samosprávny kraj zriaďuje 4 divadlá: Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo Aréna, Divadlo Astorka Korzo´90 a Divadlo LUDUS. Ide o úspešné divadlá, ktoré získavajú rôzne ocenenia aj na zahraničných divadelných festivaloch. Tešíme sa o to viac, že v priebehu roka 2023 dokončíme rekonštrukciu dvoch z nich – Bratislavského bábkového divadla a Divadla Aréna. Rekonštrukciou sa z nich stanú najmodernejšie divadlá na Slovensku.

Okrem toho divadlo podporuje aj prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry. V rámci nej bolo podporených od roku 2016 niekoľko stoviek nových divadelných inscenácií a ich repríz v po celom Bratislavskom kraji.

Divadlo ARÉNA patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Založené bolo v roku 1828 na petržalskom brehu Dunaja, v blízkosti historického verejného parku. Spočiatku slúžilo ako letné divadlo – nekrytý amfiteáter, odtiaľ názov Aréna.

Divadlo Korzo ’90 bolo založené 1. apríla 1990 a v septembri toho istého roku začalo svoju prvú divadelnú sezónu – sezónu 1991/1992. V roku 1993 divadlo zmenilo svoj názov na Divadlo Astorka Korzo ’90, podľa názvu bývalej kaviarne Astória, ktorá sa nachádzala v budove sídla divadla na Suchom mýte 17. V súčasnosti je táto budova v rekonštrukcii a divadlo pôsobí v priestoroch bývalého kina Pohraničník v budove Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP 33. Divadlo Astorka Korzo ’90 sa hlási k tradícii Divadla Na korze, ktoré bolo počas normalizačného procesu v 70. rokoch administratívne zrušené. Divadlo Na korze preslávil predovšetkým novátorsky prístup v oblasti réžie a dramaturgie a uvádzanie malých javiskových foriem, ktoré v tej dobe v tradícii slovenského divadla absentovali.

Bratislavské bábkové divadlo sa narodilo 1. marca 1957 ako prvé samostatné kamenné bábkové divadlo. Dostalo do vienka meno – Štátne bábkové divadlo, priestor – bývalý robotnícky dom Divadlo mladých na Dunajskej ulici a niekoľko nadšencov z oblasti amatérskeho divadla, ktorí vytvorili základ umeleckého súboru. Pri jeho zrode stál autor bábkových hier, režisér Ján Ozábal, režisér Zdeněk Říha a výtvarník Bohdan Slavík. Prvou premiérou divadla bola rozprávka O psíčkovi a mačičke na motívy knihy od Josefa Čapka. Konala sa 17. 4. 1957.

Divadlo Ludus je slovenské profesionálne divadlo pre mládež v Bratislave. Tvorí iniciačné divadlo určené „prvodivákom“, ktorým sprostredkováva predovšetkým bohatstvo a atraktivitu súčasných divadelných a umeleckých výrazových prostriedkov, pestrosť foriem a spôsobov, akými sa dá v divadle spracovať napríklad klasický literárny text, tučný román, alebo vzdialená historická téma. Divadlo pre študujúcu mládež v spolupráci so základnými a strednými školami pomáha rozvíjať komplexnú osobnosť mladého človeka v období jeho telesného, duševného a občianskeho dospievania.

Bratislavské bábkové divadlo