Takto bude vyzerať parkovací dom na Wolkrovej ulici v Petržalke

1690

So spustením parkovacej politiky čaká Bratislavu aj redizajn verejného priestoru. Ide o prípravu jednotlivých parkovacích zón, úpravu existujúcich a značenie nových parkovacích miest.

Tam, kde kapacita parkovania na uliciach nemusí byť postačujúca, pripravuje hlavné mesto Bratislava aj rezidentské parkovacie domy. Jedným z hlavných cieľov regulácie parkovania, po novom PAAS je dostupnejšie parkovanie pre rezidentov.

Prečo uvažuje mesto o možnosti parkovacieho domu pre rezidentky a rezidentov na Wolkrovej ulici?

Obyvatelia aktuálne parkujú na betónovej spevnenej ploche a takmer na každom kúsku priľahlých ulíc, tlak na parkovanie je v tejto oblastí veľký. Mapovanie v zóne Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka riešenie v podobe montovaného parkovacieho domu na mieste spomínanej betónovej plochy, ktorý by rozšíril dnešné kapacity a na 1 polozapustenom a 2 nadzemných podlažiach obsiahol 173 parkovacích miest. Prezentovaný návrh počíta s obkladom s popínanou zeleňou či z prírodného dreva a zelenou strechou s vodozádržnými opatreniami. Detských ihrísk či športovísk, ktoré by mohli byť na streche umiestnené, je totiž podľa prieskumov v okolí dostatok. Parkovací dom by mohol byť od blízkeho bytového domu oddelený aj alejou vysadených vzrastlých stromov a na mieste aktuálne parkujúcich áut by mohla po regulácii vzniknúť aj komunitná záhrada, ktorá by pozdvihla celý verejný priestor. Lokalít, kde by v budúcnosti mohli vzniknúť ďalšie parkovacie domy, je v okolí viacero.

„O parkovacích domoch pritom uvažujeme tak, aby okrem svojej základnej funkcie poskytovali pridanú hodnotu pre životné ale aj spoločenské prostredie v susedstve. Riešenia sú rôzne, od zelenej fasády s popínavými rastlinami, ale rovnako je možné obložiť steny napríklad prírodným dreveným materiálom, či využiť plnú stenu na športovanie v podobne lezeckej steny či umiestnenia basketbalových košov alebo ju využiť na premietanie,“ približuje hlavné mesto Bratislava na sociálnej sieti.

To sa týka aj strechy, ktorá rovnako môže byť zelená, ale môže slúžiť aj ako športové či detské ihrisko alebo ako komunitná záhrada. Dôležité je, že o konečnej podobe rozhodujú aj obyvateľky a obyvatelia lokality.

„V tejto fáze máme viaceré vytipované pozemky, o ktorých sa budeme rozprávať s obyvateľmi a obyvateľkami príslušnej lokality, aby projekty čo najlepšie slúžili ich potrebám. Minulý týždeň sme sa takto rozprávali o možnostiach parkovania pre rezidentky a rezidentov Wolkrovej ulice a okolia v Petržalke,“ dodáva mesto.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR