Udržiavanie lúk je dôležité pre prírodu aj pre rekreáciu

613

Lúčne plochy tvoria malú, avšak veľmi dôležitú časť lesoparku z hľadiska biodiverzity. Sú na ne viazané najrôznejšie druhy rastlín, hmyzu a iných živočíchov, ktoré by sme v lese nenašli. Rovnako majú nenahraditeľnú úlohu z pohľadu rekreácie. Práve na lúkach umiestňujú Mestské lesy v Bratislave e pre návštevníkov altánky s ohniskami a sedením, predstavujú priestor na šport či chytanie vzácnych slnečných lúčov cez zimu a na jar.

Lúky však treba udržiavať.  Okrem kosenia je nevyhnutné raz za niekoľko rokov odstrániť aj náletové dreviny z okrajov lúky, až po hranicu pôvodného lesného porastu.

Ak by to Mestské lesy nerobili les by pomaličky postupoval, až by postupne tieto vzácne priestory úplne pohltil. Práve tento typ údržby majú lesníci naplánovaný spolu s ochranármi zo združenia DAPHNE na tento rok.

Čaro lesoparku tvorí práve pestrosť rôznych krajinotvorných prvkov. Rozmanité lesné prostredie striedajú lúčky s altánkami a solitérnymi stromami, potoky, rybníky či budovy historických mlynov. Toto harmonické prostredie tu postupne vzniká už 200 rokov a budeme sa snažiť ho pre vás citlivo udržiavať v rovnakej podobe.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave