VIDEO: Umelé záplavy na Dunaji

1829
Simulované záplavy na vnútrozemskej delte Dunaja. Foto: broz.sk
Simulované záplavy na vnútrozemskej delte Dunaja. Foto: broz.sk

Dunajské ramená sú zaplavené. Ide však o kontrolované plánované povodne, ktoré pomôžu vrátiť život do krásnej prírody v ich okolí. Pozrite si unikátne zábery zatopených lesov.

Jeden zo spôsobov, ako chrániť dunajské lužné lesy a mokrade, sú simulované záplavy. Umelo sa zvýši prietok vody a tá sa dostane na miesta, ktoré by bez nej neprežili. Záplavy pomáhajú chrániť vzácne vtáky, ryby, obojživelníky, ale napríklad aj kráľa dunajských luhov – orliaka morského. Zaplavovanie brehov je zároveň veľkolepé divadlo:

Záplavy sú aj súčasťou nášho boja proti klimatickej kríze. Vnútrozemská delta Dunaja býva zaplavovaná pravidelne pod dohľadom ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR. Očakáva sa, že letné zvýšenie prietokov bude mimoriadne prospešné pre celú rozľahlú oblasť dunajských ramien. Na opakujúce sa záplavy sú naviazané napríklad aj reprodukčné cykly viacerých druhov rýb a suchozemských zvierat.

Orliak morský, zdroj: dravce.sk

Delta je jeden z najväčších a najrozmanitejších komplexov mokradí v strednej Európe. V posledných desaťročiach utrpela jej rozloha a kvalita kvôli negatívnemu vplyvu prirodzených záplav, pytliactvu či blízkosti ľudí, ktorí pôsobia na ekosystém rušivo. Populácie typických druhov vtákov klesli. Preto ako župa veľmi vítame všetky iniciatívy, ktoré navracajú do krásnych luhov život a na viacerých projektoch sa aktívne podieľame.