V župnom Domove sociálnych služieb Rozsutec znela cimbalová muzika

1195

Spoločenský život a rôzne veselé stretnutia sú pre prijímateľov sociálnych služieb nesmierne dôležité. V našom Rozsutci nedávno znela cimbalová muzika a potešila klientov aj zamestnancov. Takto opísalo podujatie samotné zariadenie.

„V krásny slnečný septembrový deň sa prijímatelia sociálnych služieb z Domova sociálnych služieb Rozsutec a z Domova seniorov Lamač stretli pod pergolou v areáli DSS Rozsutec, aby si vypočuli vystúpenie cimbalovej kapely Salon Orchestra. Prijímatelia s radosťou privítali piatich muzikantov, ktorí hrali na rozličné hudobné nástroje.

Keď muzikanti na poludnie začali pripravovať svoje hudobné nástroje pod pergolou, nevideli, ako bolo v v DSS Rozsutec dopoludnia rušno: prijímatelia s podporou zamestnancov piekli slané pochutiny, vyrábali jednohubky, zametali a chystali posedenie pod pergolou, vešali výzdobu a chystali aj seba a svoje ľudové kroje. Prijímatelia nezaháľali a nielen, že sa tešili na návštevu hudobníkov, oni sami si pre nich pripravili krátke hudobné vystúpenie.

O jednej hodine stretnutie otvorila už tradičná moderátorská dvojica prijímateľka Andrejka a sociálna pracovníčka Veronika, ktoré privítali hostí a všetkých prítomných a dali tiež slovo pani riaditeľke z DSS Rozsutec. Prijímatelia sa zo začiatku pár minút ostýchali, no netrvalo dlho a už boli skoro všetci na pódiu. Spoločne s hudobníkmi spievali a tancovali. Neskôr prišla krátka prestávka kapely, kedy prijímatelia z DSS Rozsutec vystúpili v bielomodrých krojoch a zaspievali dve ľudové piesne. Za veľkého potlesku sa na pódium opäť vrátila cimbalová kapela.

Cimbalové popoludnie sa vydarilo nielen hudobne, ale výnimočnosť mu dodalo aj krásne slnečné počasie. Všetci prítomní, či prijímatelia, hudobná skupina, pozvaní hostia a zamestnanci, sa cimbalovému koncertu pod pergolou veľmi potešili. Prijali ho ako oslavu nielen krásnej ľudovej hudby a našich koreňov, ale aj vzájomnosti a dobrých susedských vzťahov s ľuďmi z lamačskej komunity.“

Foto: DSS Rozsutec