Žiaci stredných škôl v Dúbravke vytvorili tradíciu vzájomnej kontinuálnej spolupráce

711

Začiatkom júna navštívili Strednú odbornú školu pedagogickú na Bullovej žiaci zo školských parlamentov z Gymnázia Bilíkova a SPŠE Adlerka, aby spolu so zástupcami školského parlamentu SOŠPg Bullova vytvorili tradíciu vzájomnej kontinuálnej spolupráce žiakov všetkých stredných škôl v mestskej časti Dúbravka. Toto stretnutie sa uskutočnilo na podnet starostu Dúbravky, Martina Zaťoviča.

Pre toto historicky prvé stretnutie parlamentných zástupcov jednotlivých stredných škôl aj so starostom Dúbravky si škola pripravila špecifický a svojbytný umelecko – dramatický program v podobe divadelného predstavenia pre deti, bábkový workshop a hudobno – lyrický workshop.

Počas pondelkového doobedia mali možnosť parlamentárni zástupcovia jednotlivých škôl preukázať nielen svoj altruizmus, komunikačné a organizačné schopnosti, ale s radosťou a hravo odhalili a predviedli svoje umelecké nadanie. Diskutovali o témach ako parlamentné organizačné štruktúry, efektivita a spôsoby práce, ekológia v našom živote/ aj na škole, propagácia a komunikácia o škole, na škole a mimo školy, sociálne siete ich tienisté a svetlé stránky, voľný čas študenta/ študentov či špecifické aktivity a ich možné prepojenia.