Župa analyzuje energetickú náročnosť svojich budov

1235

Sektor budov v Európe je najväčším spotrebiteľom energie. Na vykurovanie a chladenie sa používa takmer 50 % konečnej spotreby energie v Únii, z čoho 80 % sa využíva v budovách. Priemerne 75 % budov v Európe je energeticky neefektívnych.

Bratislavský samosprávny kraj sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazal, že zníži energetickú náročnosť budov vo vlastníctve BSK prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie, využívaním nových technológií šetrných k životnému prostrediu a tým prispeje k znižovaniu dopadov na životné prostredie. Aj za týmto účelom BSK zriadil na Inštitúte regionálnej politiky funkciu energetika.

V poslednom októbrovom týždni boli oslovené všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja so žiadosťou o vyplnenie dotazníka energetickej náročnosti budov v ich správe. Týmto spôsobom chceme  zmapovať energetickú náročnosť jednotlivých objektov a získať prehľad o spôsobe merania spotrieb a evidencie nákladov na energie. Spotreby boli dosiaľ centrálne evidované len na úrovni mesačných nákladov, bez toho aby sme vedeli, čo za tieto náklady v skutočnosti dostávame a kde koľko energií míňame. Následne bude prebiehať pravidelný mesačný zber údajov o spotrebách energií za jednotlivé objekty,“ vysvetlil Marian Kupec z Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja.

Cieľom celej aktivity je na jednom mieste sústrediť informácie energetickej náročnosti objektov, môcť ich vyhodnocovať a porovnávať  v čase a  systematicky identifikovať príležitosti pre úspory, obnovu a vylepšenia.