Oprava časti cesty M. SCH. Trnavského v Dúbravke bude trvať do 15.11.2020

949

Od 15. 10. do 15.11. 2020 bude hlavné mesto Bratislava realizovať opravu časti komunikácie M.Sch. Trnavského v smere z Karlovky do Dúbravky. Pôjde o asi cca 150-metrový úsek pred križovatkou na Harmincovu.

Doplňujúce informácie k oprave :

• celkovo ide o opravu cca 950 m2 cestnej komunikácie

• oprava zahŕňa celú šírku vozovky pričom dĺžka opravy je cca 150 m

• oprava spočíva vo výmene poškodeného krytu komunikácií, doplnenie a výmenu poškodených obrubníkov

• premávka bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

V tomto úseku zvýšte pozornosť.

Zdroj: Dúbravka