Dátová analýza na Úrade BSK

Dátová analýza na Úrade BSK

Základné informácie:

Cieľ diela spočíva v identifikácii všetkých údajov, ktoré BSK zbiera, resp. ktorými BSK disponuje a návrhu IT platformy na zber, zverejňovanie a analýzu otvorených dát. Súčasťou bude vytvorenie komplexného zoznamu dát, ich kategorizácia a návrh riešenia na monitoring kvality údajov, na zavedenie systematického manažmentu údajov v prostredí BSK, návrh platformy na integráciu a zdieľanie údajov v rámci Úradu BSK, ako aj s verejnosťou vrátane identifikácie všetkých potrebných nákladov a investícií. Podaktivita tak prispeje k zefektívneniu vykonávaných kompetencií a procesov na Úrade BSK.

Dokument online

Účinnosť zmluvy: 09.03.2021

Zmluva dostupná na: https://zmluvy.egov.sk/egov/detail/id:981542 

Dodávateľ: Sophia Solutions SK, s. r. o.

Suma: 29 760 EUR s DPH

Dodanie: 10 mesiacov (09.03.2021 – 09.01.2022)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Aktuálny stav: ukončené

Dokument bol jednou z aktivít projektu Smart región BSK

Na stiahnutie

Partneri