Renovácia historického autobusu Praga RN bude dokončená

1045

V roku 2017 obohatil zbierku historických autobusov Dopravného podniku Bratislava autobus Praga RN z polovice 20. storočia. DPB získal vozidlo v predrenovačnom stave darom od súkromnej osoby. V roku 2017 začali v dielňach DPB práce na jeho renovácii, pričom prišlo k oprave rámu a karosérie vozidla. Na dokončenie renovácie vozidla DPB obstaral krátko pred Vianocami 2020 externú spoločnosť Hadvo, s.r.o. z Ivanky pri Dunaji, ktorá by mala renováciu dokončiť do 6 mesiacov od objednávky.

Cieľom renovácie je uvedenie vozidla do prevádzkyschopného stavu a jeho kompletizácia do historickej podoby. Pôjde najmä o zhotovenie interiéru, zasklenie vozidla, úpravy a kompletizáciu exteriéru a nalakovanie autobusu. Dohodnutá cena za renováciu vozidla je 37-tisíc € bez DPH.

Zdroj: imhd.sk