Rýchlostná cesta R7. Obchvat Bratislavy vo výstavbe

4095
Križovatka D4xR7 Bratislava (juh)

Začiatok rýchlostnej cesty R7 je v mimoúrovňovej križovatke s diaľnicou D1 (Prievoz, Bajkalská, Prístavný most, Slovnaftská). Rýchlostná cesta prechádza cez Malý Dunaj, pokračuje pozdĺž Slovnaftu a križuje diaľnicu D4.

Otvorenie tohto úseku sa očakáva na jar 2021.

Pozrite si ďalšie videá zo stavby diaľničného obchvatu Bratislavy:

Foto: BSK / Michal Feik