VIDEO: Križovatka D2xD4 Jarovce. Obchvat Bratislavy vo výstavbe

4038

Na tomto mieste začína novobudovaný obchvat Bratislavy po diaľnici D4. Začiatok úseku je umiestnený v napojení na existujúcu diaľnicu D2 v mimoúrovňovej križovatke Jarovce, pokračuje severne od Jaroviec do križovatky Petržalka/Rusovce, kde vedie na moste ponad preložku cesty I/2 a pokračuje ponad Jarovské rameno a rieku Dunaj.

Pozrite si ďalšie videá zo stavby diaľničného obchvatu Bratislavy:

Foto: BSK / Michal Feik (25.9.2020)

Foto: D4R7 Construction s. r. o.