VIDEO: Výstavba križovatky diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R7 pod Prístavným mostom

4964

(Nivy, Prievoz, Bajkalská, Prístavný most)

Diaľnica D1 na Prístavnom moste je cesta s najvyššou intenzitou dopravy na Slovensku. Bežne tadiaľto prejde až 120.000 vozidiel denne. Križovatka v Prievoze pod Prístavným mostom bola jedna z najnehodovejších v Bratislave. Jej prestavbou na mimoúrovňovú by sa mala jej bezpečnosť pre vodičov zvýšiť.

V križovatke Bratislava-Nivy / Bratislava-juh bude začínať rýchlostná cesta R7. Bude v dotyku s existujúcou diaľničnou sieťou, konkrétne s diaľnicou D1 v existujúcej mimoúrovňovej križovatke Prievoz, ako pokračovanie Bajkalskej ulice. Odtiaľto bude pokračovať cez lokalitu Malé Pálenisko, križovať Malý Dunaj a povedie pozdĺž západného okraja Slovnaftu až po jeho juhozápadný roh.

Prístavný most (pôvodne do roku 1993 Most hrdinov Dukly) je dvojposchodový diaľnično-železničný most v Bratislave cez Dunaj v oblasti bratislavského dunajského nákladného prístavu. Je súčasťou diaľnice D1, pričom ním peážuje aj cesta I/61. Je dlhý 599,4 m. Výstavba prebiehala v rokoch 1977 – 1985, pričom železničná časť bola daná do prevádzky už v roku 1983. 

Vo videu si pozrite, ako pokročila výstavba.

Pozrite si ďalšie videá zo stavby diaľničného obchvatu Bratislavy: