Župných poslancov čaká dôležité zastupiteľstvo, hlavným bodom budú úspory v rozpočte

1048

Tento piatok 29. mája o 9:00 hod. opäť zasadne župné zastupiteľstvo, ktoré sa stretne prvýkrát od vypuknutia pandémie koronavírusu. Za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení budú poslanci schvaľovať viaceré body programu nezvyčajne v priestoroch Starej tržnice. Týkať sa budú financií, stratégie, kultúry či školstva. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja budú okrem iného rozhodovať aj o tom, ako bude župa hospodáriť po zvyšok roka.

Podľa predbežných prepočtov príde do konca roka Bratislavský samosprávny kraj o osem miliónov eur. Poslancami pôvodne schválený rozpočet na rok 2020 rátal s daňovými príjmami vo výške 104,5 milióna eur, no už v apríli bol pre pandémiu COVID-19 výber daní nižší o 6%. Aby sme mohli naďalej fungovať a poskytovať obyvateľom kraja všetky dôležité služby, musíme pristúpiť k úprave rozpočtu a niektoré plánované aktivity odložiť,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba jeden z dôležitých bodov zasadnutia Zastupiteľstva.

Predložený návrh ráta s úsporami v troch oblastiach – presunom plánovaných investičných projektov, regulovaním dotačných prostriedkov a prevádzkovými úsporami. Negatívne ovplyvnené pandémiou sú tak rozpočty cestovného ruchu, školstva, dotácií, sociálnych služieb a k zníženiu výdavkov na tento rok príde aj v rámci spolufinancovania projektov EÚ či v prípade investičného plánu v oblasti cestnej infraštruktúry.

V programe pracovného zasadnutia zastupiteľstva je aj zriadenie Spojenej školy Pankúchova v Bratislave. Na zámere sa dohodli BSK a MČ Bratislava-Petržalka v snahe poskytnúť žiakom z Petržalky aj iných mestských častí kvalitné jazykové vzdelávanie. Spojená škola bude mať dve organizačné zložky – Základnú školu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a Gymnázium, ktoré v súčasnosti poskytuje bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku. Sídliť bude v priestoroch súčasného Gymnázia na Pankúchovej 6. Zriadenie Spojenej školy sa predpokladá od 3. 9. 2020.

Župní poslanci budú podrobne informovaní aj o aktuálnom stave, najdôležitejších opatreniach a najbližšom postupe v Domove sociálnych služieb v Pezinku.

Zaoberať sa budú aj informáciou o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji za rok 2019, kde budú odprezentované aktivity oddelenia cestovného ruchu a najúspešnejšie projekty realizované s partnermi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu. Súčasťou bude aj návrh aktivít na podporu lokálnej ekonomiky k naštartovaniu turizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji počas a po skončení pandémie koronavírusu.

Zastupiteľstvo bude schvaľovať vznik Centra súčasného tanca a performatívnych umení v priestoroch Novej Cvernovky, ktoré poskytne adekvátne rezidenčné a skúšobné zázemie pre umeleckú komunitu. Okrem toho, že priestor budú môcť využívať rôzne umelecké zoskupenia, tak sa v priestoroch Novej Cvernovky bude realizovať aj cyklus „okrúhlych stolov“ na rôzne spoločenské témy so zaujímavými hosťami. Aj tento zámer potvrdzuje pretrvávajúci záujem BSK o podporu kultúry aj napriek zmene rozpočtu v dôsledku koronakrízy.

Poslancom bude na rokovanie predložený aj návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019.

Poslanci sa budú zaoberať aj schválením kúpy rodinného domu v Modre v súvislosti s deinštitucionalizáciou Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre.

Materiály k rokovaniu zastupiteľstva nájdete tu: