Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 Zasadnutie zastupiteľstva 29. máj 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 29. máj 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 29. máj 2020

Dokumenty

Pozvánka na XVII. pracovné zasadnutie Z BSK 29. 05. 2020
293.3 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 29.05.2020
790.3 KB
UZNESENIA Z BSK 29. 05. 2020
1.2 MB
Výsledky hlasovaní Z BSK 29.05.2020
563.7 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 29. 05. 2020
1.1 MB

Kompletné materiály na stiahnutie vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK máj 2020
353.7 MB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 7. február - 30. apríl 2020
847.6 KB
02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Z BSK
365.1 KB
02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Z BSK_prílohy
3.3 MB
03. Informácia DSS Pezinok COVID-19
825 KB
04. GDPR
482.8 KB
05. Informácia o kontrole NKÚ - verejné politiky
193.4 KB
05. Informácia o kontrole NKÚ - verejné politiky stanoviská komisií
370.3 KB
06. Návrh Záverečného účtu BSK 2019
4.2 MB
06. Návrh Záverečného účtu BSK 2019_dôvodová správa
231.2 KB
06. Návrh Záverečného účtu BSK 2019_Správa audítora
378.6 KB
06. Návrh Záverečného účtu BSK 2019_stanoviská komisií
144.1 KB
07. I. zmena rozpočtu BSK v roku 2020
208.8 KB
08. Stará Vajnorská_majetkoprávne vysporiadanie
184.4 KB
08. Stará Vajnorská_majetkoprávne vysporiadanie_prílohy
13.1 MB
09. Cyklotrasa Tomášov - prenájom
159.5 KB
09. Cyklotrasa Tomášov - prenájom_prílohy
7 MB
10. Kúpa RD Modra DSS a ZPB MEREMA
154.5 KB
10. Kúpa RD Modra DSS a ZPB MEREMA_fotky
825.3 KB
10. Kúpa RD Modra DSS a ZPB MEREMA_príloha LV 2122
91.2 KB
11. Protest prokurátora VZN 5_2019 a VZN ...2020
331.6 KB
11. Protest prokurátora VZN 5_2019 a VZN ...2020_prílohy
12.7 MB
12. Cvernovka - zrušenie a zmena uznesení
194.5 KB
12. Cvernovka_príloha č. 1 uznesenia 148-2019 a 100-2017
369.9 KB
12. Cvernovka_príloha č. 2
384.4 KB
12. Cvernovka_príloha č. 3
603.5 KB
12. Cvernovka_príloha č. 4
692 KB
12. Cvernovka_stanoviská komisií
117.4 KB
13. Spojená škola Pankúchova
156.2 KB
13. Spojená škola Pankúchova_stanoviská komisií
111.5 KB
14. Inventarizácia - Sociálne zariadenia
54.9 MB
14. Inventarizácia - SOŠ
102.5 MB
14. Inventarizácia - zdravotnícke zariadenia
8.7 MB
14. Inventarizácia 2019_dôvodová správa
135 KB
14. Inventarizácia Gymnáziá
36.9 MB
14. Inventarizácia Kultúrne zariadenia
13.4 MB
14. Inventarizácia Poliklinika Karlova Ves
3.2 MB
14. Inventarizácia Príloha č. 1 - Prebytočný majetok BSK
765.5 KB
14. Inventarizácia Príloha č. 2_zmluvy o nájme BSK prenajímateľ
609.6 KB
14. Inventarizácia Príloha č. 3_zmluvy o nájme BSK nájomca
688.4 KB
14. Inventarizácia V správe Úradu BSK
81.8 MB
15. Čerpanie IV. tranže z EIB
225.8 KB
16. Zámer na prijatie úverového rámca
199.4 KB
17. ÚHK Správa z kontroly uznesení 2019
151.1 KB
18. ÚHK Správa z kontroly sťažností a petícií 2019
247.3 KB
19. Informácia Stratégia turizmu 2019
1.7 MB
19. Informácia Stratégia turizmu 2019_stanoviská komisií
113.9 KB
20. Správa o činnosti kultúrnych zariadení 2019
1.4 MB
20. Správa o činnosti kultúrnych zariadení 2019_stanoviská komisií
91.3 KB

Stanoviská hlavného kontrolóra

Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu BSK 2019 k bodu č. 6
370 KB
Stanovisko HK k čerpaniu 4. tranže k bodu č. 15
169.4 KB

Informácia o vyhodnotení pripomienkového konania k bodu č. 11

Inform. o vyhodnotení PK k VZN ... k Návrhu na prerokovanie protestu ...
469.3 KB

Rôzne

Potreba revízie IROP vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ
796.7 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah