Úvod Koronavírus – opatrenia pre sociálnu starostlivosť

Koronavírus – opatrenia pre sociálnu starostlivosť

Krízový tím BSK pod vedením predsedu BSK rozhodol o prerušení prevádzky zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré poskytujú ambulantnú formutýždennú pobytovú formu sociálnej služby.  V prípade poskytovania celoročnej pobytovej formy sa sociálna služba v zariadení poskytuje naďalej, platí však zákaz návštev v zariadení sociálnych služieb.

Koronavírus – opatrenia pre sociálnu starostlivosť