Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

 

Základné informácie:

Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ a jeho adaptácia na denné ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie, ako aj pobytové ekocentrum pre ostatné časti Slovenska a cezhraničné regióny. Návštevníci dostanú popri informačných materiáloch v rôznych jazykoch aj komplexné informácie o miestnych turistických zaujímavostiach.

Aktivity BSK:

  1. Rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírod. a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
  2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi
  3. Organizovanie podujatí a kurzov pre verejnosť na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu
  4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov

Cieľové skupiny: Mládež – žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti

Výstupy projektu:

  1. Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove
  2. Zriadenie ekocentra so zameraním na prezentáciu podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy
  3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne

Rozpočet projektu: 5 183 016,59 EUR

Spolufinancovanie BSK: 159 162,05 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 528 346,80 EUR

Trvanie projektu: 01/2020 – 11/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_7 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“

Kód žiadosti o NFP: 305020X346

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Aktuálny stav:  ukončený

  • V rámci rekonštrukčných prác na NKP Kaštieľ Čunovo sú stavebné práce ukončené, ostáva zrealizovať kolaudáciu objektu.  
  • Kaštieľ bol otvorený pre odbornú verejnosť dňa 21.11.2023  
  • Dodávateľ expozície začal s realizáciou prác

Prečítajte si viac

Kaštieľ Čunovo

Takto sme rekonštruovali kaštieľ v Čunove. Pozrite si video

0
Desaťročia chátral. Už aj tí najväčší optimisti postupne prestávali veriť, že ho ešte niekto niekedy zachráni. Podaril sa nám však malý veľký zázrak. Vzácny...

Mapa s príbehom – kaštieľ sa mení na unikátne vzdelávacie centrum

0
Vytvorili sme pre vás mapu, ktorá je cestovným sprievodcom dejinami, súčasnosťou a budúcnosťou kaštieľa. Táto mapa vás prevedie cez fascinujúci príbeh transformácie kaštieľa na...
Ekocentrum Čunovo

Rekonštrukcia čunovského kaštieľa je v záverečnej fáze. Vo finále je aj revitalizácia záhrady

0
Komplexnú rekonštrukciu Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa v Čunove začal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v máji 2021. Na jej konci sa pôvodne schátraná budova a...
Juraj Droba

Juraj Droba: Pustili sme sa do najväčšej záchrany pamiatok v histórii župy (PODCAST)

0
Bratislavský samosprávny kraj rozbehol rekonštrukcie viacerých kultúrnych pamiatok. Ktoré tú sú, či ide všetko podľa plánu a kedy budú prístupné verejnosti, to sme sa...
Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal

Ekocentrum Čunovo sa stalo súčasťou virtuálnej mapy #EUGreenDeal

0
Európska únia si dala za cieľ stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050, a k tomuto cieľu sa pridali aj regióny a mestá. S cieľom inšpirovať, ale aj...
Budúce ekocentrum v Čunove dostáva novú dušu, ako aj obsah. Práce pokročili a presunuli sa do interiéru

Kontrolný deň v Ekocentre Čunovo: Práce pokročili

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) stavia unikátne environmentálne a vzdelávacie centrum. To vznikne v kaštieli v Čunove. Nakoľko bol celý objekt schátraný, musel prejsť komplexnou...
Budúce ekocentrum v Čunove dostáva novú dušu, ako aj obsah. Práce pokročili a presunuli sa do interiéru

Budúce ekocentrum v Čunove dostáva novú dušu, ako aj obsah. Práce pokročili a presunuli sa do interiéru

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) stavia unikátne environmentálne a vzdelávacie centrum. To vznikne v kaštieli v Čunove. Nakoľko bol celý objekt schátraný, musel prejsť komplexnou...

Partneri projektu