Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2010 Zasadnutie zastupiteľstva 11. jún 2010

Zasadnutie zastupiteľstva 11. jún 2010

Zasadnutie zastupiteľstva 11. jún 2010

Dokumenty

auditorska sprava
1.5 MB
Bod 9 Rozpočet Prvá strana uznesenie dôvodová správa
115.1 KB
Návrh ZÚ 2009
6.9 MB
Posledna strana 10.06.2010
7.3 MB
Pozvánka 11.06.2010
35.4 KB
Rozpocet 2010 260510 1130
14.5 MB
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu BSK na roky 2010/2012
609.4 KB
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu BSK na roky 2010/2012 (1)
609.4 KB
Stanoviská komisií tabuľka Zásady
30.6 KB
Uznesenie 11.06.2010
148.4 KB
Vyhodnotenie pripomienok k VZN
143.9 KB
vysledky hlasovani 11.06.2010
222.3 KB
Vysvet správa audítora
3.5 MB
Z BSK - 10.06.11, VZN o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK JŠ ŠZ ZUŠ, verz.10
271.1 KB
Z BSK - 10.06.11, VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, verz. 10.05.26
169.6 KB
ZÁSADY HOSPODÁRENIA... - verzia 26.05.2010
245.8 KB
Zápisnica zo Z BSK 11.06.2010
557.1 KB

Materiály na rokovanie

Jun 2010
1.4 MB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac