Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 Zasadnutie zastupiteľstva 28. február 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 28. február 2020

Zasadnutie zastupiteľstva 28. február 2020

Dokumenty

Pozvánka na XVI. pracovné zasadnutie Z BSK 28. 02. 2020
157.6 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 28.02.2020
792.1 KB
UZNESENIA Z BSK 28. 02. 2020
815.6 KB
Výsledky hlasovaní Z BSK 28.02.2020
454.2 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 28. 02. 2020
767 KB

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 23. november 2019 - 6. február 2020
429.8 KB
02. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK
367.2 KB
02. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK prílohy
9.9 MB
03. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli
1.9 MB
03. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli stanoviská komisií
190.6 KB
04. Odpočet externé prostr. materiál
482.9 KB
04. Odpočet externé prostr. príloha č. 1 Metropolitné regióny
314.9 KB
04. Odpočet externé prostr. príloha č. 2 Politika súdržnosti EÚ
2.7 MB
04. Odpočet externé prostr. príloha č. 4 Prehľad aktivít OSÚRaRP 2019 - 2020
6 MB
04. Odpočet externé prostr. príloha č. 5 Spoločné vyhlásenie SK8
641.5 KB
04. Odpočet externé prostr. stanoviská komisií
191.6 KB
04.Odpočet externé prostr. príloha č. 3 čerpanie fin. prostr.
2 MB
05. Spojená škola Ostredková materiál
154.7 KB
05. Spojená škola Ostredková stanoviská komisií
113.2 KB
06. Plynovod materiál + stanoviská komisií
254 KB
06. Plynovod príloha ortofoto mapa
6.6 MB
06. Plynovod príloha situácia
701.8 KB
07. BID doplnená príloha 26. 02. súhlas BID s presťahovaním
289.7 KB
07. Návrh na schválenie nájmu BID prílohy
3.8 MB
08. Vyhodnotenie OVS - rekreačná chata Pezinok
240.9 KB
08. Vyhodnotenie OVS - rekreačná chata Pezinok prílohy
436.3 KB
09. Vecné bremeno v prospech ZSD materiál
270.9 KB
09. Vecné bremeno v prospech ZSD prílohy
2.6 MB
10. Žiadosť o NFP Danube Bike and Boat príloha č. 2 ENG
234.4 KB
10. Žiadosť o NFP Danube Bike and Boat príloha č. 4 prílohy
213.3 KB
10. Žiadosť o NFP Danube Bike and Boat príloha č.3 Dodatok č. 3 SK
456.8 KB
10. Žiadosť o NFP DANUBE Bike... materiál + príloha č. 1 + stanoviská komisií
252.2 KB
11. Žiadosť o NFP Vstup BSK do CityFoodTrust materiál + stanoviská komisií
558.8 KB
12. Žiadosť o NFP Kvalita ŽP materiál + stanoviská komisií
1.1 MB
13. GAUDEAMUS materiál + Dodatok č. 6 + stanoviská komisií
430.7 KB
13. GAUDEAMUS príloha zriaďovacia listina
1.1 MB
14. INTEGRA materiál + Dodatok č. 5 +stanoviská komisií
492.8 KB
14. INTEGRA príloha zriaďovacia listina
923 KB
15. SIBIRKA materiál +Dodatok č. 3 + stanoviská komisií
425.5 KB
15. SIBIRKA príloha zriaďovacia listina
773.9 KB
16. ÚHK Správa o KČ za 2. pol 2019 materiál
876.3 KB
16. ÚHK Správa o KČ ÚHK BSK za 2. polrok 2019 stanoviská komisií
193.6 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah