BSK: Poslanci schválili úspory v rozpočte pre tento rok ako aj záverečný účet za rok 2019

2357

Župné zastupiteľstvo, ktoré sa stretlo prvýkrát od vypuknutia pandémie koronavírusu, dnes prerokovávalo viaceré body programu nezvyčajne v priestoroch Starej tržnice. Týkali sa financií, stratégie, kultúry či školstva. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja okrem iného rozhodovali aj o tom, ako bude župa hospodáriť po zvyšok roka.

Pod daňovými príjmami vo výške 104,5 milióna eur, no už v apríli bol pre pandémiu COVID-19 výber daní nižší o 6%. Aby sme mohli naďalej fungovať a poskytovať obyvateľom kraja všetky dôležité služby, museli sme pristúpiť k úprave rozpočtu a niektoré plánované aktivity odložiť,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba jeden z dôležitých schválených bodov zasadnutia Zastupiteľstva.

Predložený návrh schválilo 33 poslancov, proti bolo 5 a zdržalo sa 7. Úprava rozpočtu ráta s úsporami v troch oblastiach – presunom plánovaných investičných projektov, regulovaním dotačných prostriedkov a prevádzkovými úsporami. Negatívne ovplyvnené pandémiou sú tak rozpočty cestovného ruchu, školstva, dotácií, sociálnych služieb a k zníženiu výdavkov na tento rok príde aj v rámci spolufinancovania projektov EÚ či v prípade investičného plánu v oblasti cestnej infraštruktúry.

Svoj súhlas dali poslanci aj zriadeniu Spojenej školy Pankúchova v Bratislave. Na tomto zámere sa dohodli BSK a MČ Bratislava-Petržalka v snahe poskytnúť žiakom z Petržalky aj iných mestských častí kvalitné jazykové vzdelávanie. Spojená škola bude mať dve organizačné zložky – Základnú školu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a Gymnázium, ktoré v súčasnosti poskytuje bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku. Sídliť bude v priestoroch súčasného Gymnázia na Pankúchovej 6. Zriadenie Spojenej školy sa predpokladá od 3. 9. 2020.

Župní poslanci boli podrobne oboznámení aj s aktuálnym stavom v Domove sociálnych služieb v Pezinku v súvislosti s výskytom koronavírusu. Informovaní boli o jeho priebehu, najdôležitejších opatreniach a najbližšom postupe. Zároveň si všetci poslanci a zástupcovia Úradu BSK uctili minútou ticha obete koronavírusu v tomto zariadení sociálnych služieb.

Zaoberali sa aj informáciou o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji za rok 2019. Odprezentované boli aktivity oddelenia cestovného ruchu a najúspešnejšie projekty realizované s partnermi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu. Súčasťou bol aj návrh aktivít na podporu lokálnej ekonomiky k naštartovaniu turizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji počas a po skončení pandémie koronavírusu.

Zastupiteľstvo takisto schválilo vznik Centra súčasného tanca a performatívnych umení v priestoroch Novej Cvernovky, ktoré poskytne adekvátne rezidenčné a skúšobné zázemie pre umeleckú komunitu. Okrem toho, že priestor budú môcť využívať rôzne umelecké zoskupenia, tak sa v priestoroch Novej Cvernovky bude realizovať aj cyklus „okrúhlych stolov“ na rôzne spoločenské témy so zaujímavými hosťami. Aj tento zámer potvrdzuje pretrvávajúci záujem BSK o podporu kultúry aj napriek zmene rozpočtu v dôsledku koronakrízy.

Poslancom bol predložený aj návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019. Zelenú mu dalo 36 z prítomných 41 poslancov. 

Poslanci na zasadnutí Zastupiteľstva BSK schválili aj kúpu rodinného domu v Modre v súvislosti s deinštitucionalizáciou Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre.

Prečítajte si tiež:

Rokovanie zastupiteľstva BSK XVII. zasadnutie 29.5.2020