Úvod Koronavírus – opatrenia pre školstvo

Koronavírus – opatrenia pre školstvo

Od štvrtka 12. marca 2020 počnúc 6:00 hod. platí na území SR mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR v stredu 11. marca večer. Prinášame vám súhrn opatrení, ktoré sú v platnosti od utorka, 24. marca 2020.

Školy a školské zariadenia

Vyučovanie sa prerušuje až do odvolania. Platí aj pre všetky vysoké školy pri využívaní prezenčnej metódy štúdia.

  • Externé maturity a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší. Ústna forma maturity by sa mala uskutočniť dva týždne po tom, čo sa študenti vrátia do škôl, najneskôr do konca júna 2020.
  • Testovanie deviatakov, tzv. monitor, je zrušené.
  • Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája a bez potvrdenia lekára.
  • Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.
  • Zápis do základných škôl by sa mal odohrať v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla.
  • Zápis do materských škôl bude prebiehať počas celého mesiaca máj, bez potvrdenia lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

Viac informácií aj na www.nucem.sk

Koronavírus – opatrenia pre školstvo