Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Heritage SKAT – Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Heritage SKAT – Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Heritage SKAT – Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Základné informácie:

Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko

Aktivity BSK:

  1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
  2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny – vinári (Salón Malokarpatských vín, Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi), verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)
  3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva
  4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry; amatérski a profesionálni tvorcovia (ľudovoumelecké súbory a súbory ZUČ); relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV, SOŠVO); osvetoví pracovníci; vinári a vinohradníci; cechy; obyvatelia BSK; návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

  • Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre kultúrno-kreatívny priemysel

Rozpočet projektu: 3 659 789,20 EUR

Rozpočet BSK: 2 125 313,46 EUR

Spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 211 064,20 EUR

Trvanie projektu: 07/2017 – 09/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Oddelenie kultúry; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt je zaradený do AP BSK č.OK_5  pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií – HERITAGE SK-AT“

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Aktuálny stav: ukončený

  • Rekonštrukčné práce na budove kaštieľa boli ukončené 
  • Realizácia rekonštrukcie záhrady bola ukončená a záhrada bola odovzdaná 09/2023

Prečítajte si viac

Hlasujte za Kaštieľ v Modre v súťaži o najkrajšie obnovenú pamiatku Fénix – Cena Nadácie SPP

0
Župný kaštieľ v Modre sa uchádza o cenu za najkrajšie obnovenú kultúrnu pamiatku. Zapojte sa do hlasovania aj vy na tejto adrese: https://www.kpr-fenix.sk/hlasovanie/pribeh/kastiel-v-modre Komplexnú obnovu historickej...

Zrekonštruovaný modranský kaštieľ otvoril svoje brány

0
Bratislavský samosprávny kraj dokončil komplexnú rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Modre. Vynovené vonkajšie i vnútorné priestory si mohli návštevníci pozrieť 8. októbra 2022 v rámci...

Župa dokončila rekonštrukciu Modranského kaštieľa

0
Kaštieľ v Modre, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prešiel komplexnou rekonštrukciou vonkajších, ako i vnútorných priestorov. Bratislavský samosprávny kraj tu vytvorí centrum pre vinárov,...

Modranský kaštieľ čaká kolaudácia. Stane sa kultúrnym centrom pre celý región

0
Bratislavský región už na jeseň získa nové priestory pre podujatia, vzdelávacie či kultúrne aktivity, umelcov, žiakov, študentov, členov cechov, vinárov, vinohradníkov, ale aj verejnosť....

Víno spája. Vo výbornom projekte spojilo Bratislavskú župu a Rakúsko

0
Vinič sa u nás pestuje už 2000 rokov. Radostná a zaujímavá tradícia vinohradníctva a vinárstva ožije aj v slovensko-rakúskom projekte Heritage SK-AT. Modranský kaštieľ spolu so záhradou...

Z histórie remesla pod úpätím Malých Karpát

0
Náhľad do zdigitalizovaných zbierok Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Remeslá sa postupne naprieč časom vyvíjali, rozdeľovali, zdokonaľovali a vytvárali nové, z ktorých sa mnohé zachovali až dodnes. ...

Roky prepletené čipkou

0
Projekt digitalizácie „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ Heritage SK-AT zahŕňa rôzne remeslá a aktivity ľudového umenia. Nedávno boli v rámci projektu  zdokumentované školské vzorníky textilných techník: paličkovaná...

Tradícia v srdci, hlina na rukách

0
Tam kde sa spojí láska k tradíciám, šikovné ruky a slovenská červená hlina z nášho okolia vznikajú krásne keramické výrobky. Do „zákulisia“ dielne Majoliky R sa dostali kolegovia...

Stará vinárka v Modre v novom šate

0
Kaštieľ v Modre už odhalil svoju novú podobu po celom obvode. Posledné práce na fasáde sa vykonávali na arkieri na nároží budovy, kde bolo potrebné...

Ktorý Rizling rýnsky je najlepší?

0
10. septembra sa v Elesku Wine Park Modra uskutočnila súťažná degustácia vín kráľovskej odrody Rizling rýnsky za účasti zahraničných a slovenských hodnotiteľov. Podujatie bolo súčasťou projektu...

Partneri projektu