Úvod Cesty Bežná údržba mostov

Bežná údržba mostov

Bežná údržba mostov

údržba mostovúdržba mostov  údržba mostov

  • Čistenie stavby mosta, územia pod mostom, krajníc
  • Kosenie a výrub krovia pod mostom
  • Údržba stálych zariadení v nosnej konštrukcii mosta
  • Čistenie a údržba mostných diaľničných uzáverov
  • Vysprávky vozovky, chodníkov, omietok a krycích vrstiev
  • Čistenie a údržba bezpečnostných zariadení (zábradlia, zvodidlá)
  • Údržba, opravy a výmena tabuliek s evidenčným číslom
  • Prehliadky mostov

Menu