Úvod Cesty Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Organizačná štruktúra

Sídlo
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

Peter Šimeček
riaditeľ
+421 2 4342 4000
sekretariat@scbsk.sk

Oddelenie verejného obstarávania
vo@scbsk.sk
Ing. Dušan Elznic

02/43415936
dusan.elznic@scbsk.sk

Úsek správy a údržby ciest

Ing. Martin Samek
vedúci úseku
0901 707 599
martin.samek@scbsk.sk

Oddelenie technickej správy ciest

Ing. Ľubomír Polkabla
vedúci oddelenia
0911 255 731
lubomir.polkabla@scbsk.sk

Ing. Darina Homzová
špecialista správy ciest a investícií
+421 2 48215 015
darina.homzova@scbsk.sk

Ing. Zuzana Nagyová
špecialista správy ciest a investícií
0911 611 569
zuzana.nagyova@scbsk.sk

Ing. Viktória Ješková
špecialista správy ciest a investícií
0911 255 747
viktoria.jeskova@scbsk.sk

Ing. Juraj Vráblik
špecialista správy ciest a investícií
0911 255 727
juraj.vrablik@scbsk.sk

Ing. Ján Škripeň
špecialista správy ciest a investícií
0910 550 084
jan.skripen@scbsk.sk

Ing. Zuzana Beličková
špecialista správy ciest a investícií
0910 493 834
zuzana.belickova@scbsk.sk

Ing. Radim Kubaljak
špecialista správy ciest a investícií
0901 707 566
radim.kubaljak@scbsk.sk

Oddelenie údržby a opráv ciest

Ing. Peter Prieložný
vedúci oddelenia
0910 515 551
peter.prielozny@scbsk.sk

Ing. Silvia Kotlárová
referent pre zimnú a letnú údržbu
0911 257 098
silvia.kotlarova@scbsk.sk

Ing. Lukáš Belko
referent pre správu a údržbu ciest
0910 493 972
lukas.belko@scbsk.sk

Oddelenie správy dopravných prostriedkov a mechanizmov

Michal Bariny
vedúci oddelenia
0903 411 314
michal.bariny@scbsk.sk

Martin Jančovič
referent autodopravy
0903 908 355
martin.jancovic@scbsk.sk

Úsek správy majetku

Ing. Miroslav Rybár
vedúci úseku
+421 2 48215 010
miroslav.rybar@scbsk.sk

Bc. Simona Holzmannová
referent správy majetku
+421 2 48215 021
simona.holzmannova@scbsk.sk

Diana Vasko
referent správy majetku
+421 2 48215 021
diana.vasko@scbsk.sk

Gabriel Guštafík
referent správy majetku
0903 443 392
gabriel.gustafik@scbsk.sk

Úsek ekonomický a finančný

Mgr. Margita Hopjaková
vedúca úseku
0903/ 558 988
margita.hopjakova@scbsk.sk

Ing. Richard Sivák
fakturant
0901 707 577
richard.sivak@scbsk.sk

Ing. Peter Dvorščík
účtovník
0903 443 382
peter.dvorscik@scbsk.sk

Ing. Miriam Macháčová
účtovník špecialista
+421 2 48215 011
miriam.machacova@scbsk.sk

Personálny úsek

Ing. Danica Jonášková
vedúca úseku
+421 2 48215 008
danica.jonaskova@scbsk.sk

Ing. Daniela Stachová
špecialista personalistiky a miezd
+421 2 48215 009
daniela.stachova@scbsk.sk

Menu

Prejsť na obsah