Úvod Cesty Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Organizačná štruktúra

Sídlo
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

Peter Šimeček
riaditeľ
+421 2 4342 4000
sekretariat@scbsk.sk

Oddelenie verejného obstarávania
vo@scbsk.sk
Ing. Dušan Elznic
nákupca
02/43415936
dusan.elznic@scbsk.sk

Úsek správy a údržby ciest

Ing. Martin Samek
vedúci úseku
0901 707 599
martin.samek@scbsk.sk

Oddelenie technickej správy ciest

Ing. Ľubomír Polkabla
vedúci oddelenia
0911 255 731
lubomir.polkabla@scbsk.sk

Ing. Zuzana Nagyová
špecialista správy ciest a investícií
0911 611 569
zuzana.nagyova@scbsk.sk

Ing. Viktória Ješková
špecialista správy ciest a investícií
0911 255 747
viktoria.jeskova@scbsk.sk

Ing. Juraj Vráblik
špecialista správy ciest a investícií
0911 255 727
juraj.vrablik@scbsk.sk

Oddelenie údržby a opráv ciest

Viera Jarošová
vedúca oddelenia
0903 445 061
viera.jarosova@scbsk.sk

Ing. Silvia Kotlárová
referent pre zimnú a letnú údržbu
0911 257 098
silvia.kotlarova@scbsk.sk

Mgr. Alan Vašíček
referent pre opravu a údržbu ciest
+421 2 48245 019
alan.vasicek@scbsk.sk

Oddelenie správy dopravných prostriedkov a mechanizmov

Ing. Eduard Vandriak
vedúci oddelenia
0914 320 920
eduard.vandriak@scbsk.sk

Martin Jančovič
referent autodopravy
0903 908 355
martin.jancovic@scbsk.sk

Úsek správy majetku

Ing. Vladimír Mužík
vedúci úseku
+421 2 48215 005
vladimir.muzik@scbsk.sk

Oddelenie správy majetku a služieb

Ing. Miroslav Rybár
vedúci oddelenia
+421 2 48215 010
miroslav.rybar@scbsk.sk

Bc. Simona Holzmannová
referent správy majetku
+421 2 48215 005
simona.holzmannova@scbsk.sk

Diana Vasko
referent správy majetku
+421 2 48215 005
diana.vasko@scbsk.sk

Gabriel Guštafík
referent správy majetku
0903 443 392
gabriel.gustafik@scbsk.sk

Úsek ekonomický a finančný
ekonomicke@scbsk.sk

Mgr. Margita Hopjaková
vedúca úseku
0903/ 558 988
margita.hopjakova@scbsk.sk

Ing. Richard Sivák
fakturant
0901 707 577
richard.sivak@scbsk.sk

Ing. Peter Dvorščík
účtovník
0903 443 382
peter.dvorscik@scbsk.sk

Personálny úsek
personalne@scbsk.sk

Ing. Danica Jonášková
vedúca úseku
+421 2 48215 008
danica.jonaskova@scbsk.sk

Menu