Úvod Cesty História

História

História spoločnosti

rekonštrukcie ciest rekonštrukcie ciest rekonštrukcie ciest

História našej spoločnosti siaha až do roku 1962. Najskôr to bola Okresná správa ciest Bratislava-vidiek so štyrmi strediskami: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky – ako rozpočtová organizácia, s činnosťou správy a údržby ciest I., II. a III. triedy v bývalom okrese Bratislava – vidiek.

Od 1.1.1996 sme sa stali jednou z 36 vnútorných organizačných jednotiek Slovenskej správy ciest so sídlom Bratislava, Miletičova 19, s názvom Slovenská správa ciest, Správa a údržba Bratislava – okolie, rozpočtová organizácia.

Vznikom vyšších územných celkov sme ako rozpočtová organizácia prešli dňom 1.1.2004 pod Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom ciest II. a III. triedy, s názvom Regionálne cesty Bratislava a.s..

Od 30.6.2021 pôsobíme pod hlavičkou príspevkovej organizácie Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja.

Cesty I. triedy ostali vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest (SSC).

Menu

Prejsť na obsah